Стягнення боргу за розпискою

Договір позики, мабуть, є одним із перших, який почав на законодавчому рівні врегульовуватися правом. Враховуючи велику поширеність цього виду суспільних відносин, ще у 2 тисячолітті до нашої ери, були зроблені спроби законодавчо врегулювати їх існування на території Вавилону та Єгипту.

На сьогодні жодна людина, навіть не усвідомлюючи цього, вступає у договірні відносини позики, що регулюються Цивільним кодексом України. Яскравим прикладом укладення такого договору можуть бути як передання другу коштів на проїзд, подрузі – прикрас, так і коли йдеться про більш серйозні речі – грошова позика на суму розміром 100 000 грн для відкриття власного бізнесу.

У цій статті основна увага буде приділена стягненню боргу за розпискою.

Що ж таке розписка?

Це письмовий документ, який підтверджує передачу та отримання від іншої особи певної суми грошових коштів, майна, документів, тощо. Дана практика існувала включно до 2013 року, допоки Верховний Суд України не висловив свою правову позицію щодо письмової розписки. Так, на думку колегії суддів Верховного Суду України, письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі грошової суми позичальнику. За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми або речей.

З цього можна зробити висновок, що письмова розписка є тотожна договору позики і до неї можна застосовувати те ж законодавче регулювання, що і до договору.

Тому, якщо Ви позичили комусь грошові кошти та отримали від цієї особи розписку, Ви можете вимагати від неї не лише повернення суми боргу, зазначеній у ній, а і процентів за їх користування, трьох процентів річних за прострочення повернення боргу та встановленого індексу інфляції.

Як має виглядати розписка?

Законодавством України не встановлено жодних вимог щодо форми та змісту письмової розписки. Однак, для того щоб домогтися реального стягнення боргу за розпискою, на нашу думку, слід зазначити наступні дані:

 • Дата та місце складення розписки;
 • Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримує від вас гроші, майно;
 • Реєстраційні дані цієї особи (серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, місце проживання);
 • Сума коштів, майно, яке було отримано нею цифрою та в дужках прописом (обов’язково зазначається кількість, валюта, якість отриманого);
 • Конкретна дата або подія, при виникненні якої боржник буде зобов’язаний повернути Вам майно, грошові кошти;
 • Власноручний підпис особи, яка склала розписку.

Слід зауважити, що розписка повинна бути написана власноручно особою, яка її Вам надає, що дозволить в майбутньому уникнути спорів щодо дійсності виданої розписки.

Що робити, якщо кошти не повернули?

У випадку, якщо кошти не були повернуті боржником у встановлений термін, розчаровуватися або, що гірше, погрожувати боржнику не варто. Перш за все потрібно спробувати домовитися про повернення боргу в добровільному порядку, адже це може пришвидшити його повернення у декілька разів, в порівнянні із стягненням боргу у судовому порядку.

На ім’я боржника слід направити письмовий Лист-вимогу про повернення коштів, та у випадку відсутності будь-яких дій з його сторони, звертатися до суду за захистом своїх порушених прав та законних інтересів.
Лист-вимога є додатковим доказом для суду, у випадку якщо Ви захочете забезпечити позов шляхом накладення арешту на майно боржника, що дозволить в майбутньому реально отримати матеріальну сатисфакцію за договором позики.

Розгляд справи про стягнення боргу за розпискою поширюється не лише на виокремлення необхідних юридичних фактів, для повернення боргу, а і до правильного розрахунку процентів за користування грошовими коштами, штрафних санкцій згідно законодавства України та індексу інфляції, що є доволі складним процесом.

Тож у випадку, якщо у Вас виникли питання щодо правильного оформлення договору позики, складення розписки, перспектив стягнення боргу за письмовою розпискою або необхідність представництва інтересів у такій категорії справ у суді, наша Компанія готова надати Вам наступні послуги:

 • усні та письмові консультації з питань укладення договору позики;
 • усні та письмові консультації з питань стягнення боргу за розпискою;
 • проведення переговорів щодо досудового врегулювання спорів між кредитором та боржником;
 • судовий супровід справ про стягнення боргу;
 • накладення арешту на майно боржника;
 • примусове виконання рішення про стягнення боргу.

Стягнення боргу за розпискою

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок