ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

В українському законодавстві є ряд положень, які передбачають відповідальність іноземних громадян за вчинені ними правопорушення. Зокрема, до так званих «імміграційних» правопорушень можна віднести: перебування в Україні з протермінованим паспортом або посвідкою, несвоєчасну реєстрацію місця проживання та порушення правил працевлаштування. Все це тягне за собою адміністративну відповідальність.

Законодавство України передбачає відповідальність за правопорушення, вчинені іноземцями на її території. Фактично громадяни інших держав мають в Україні подвійний юридичний статус. З одного боку вони знаходяться під юрисдикцією своєї країни, з іншого боку повинні дотримуватись законодавства нашої держави.

Види «імміграційних» правопорушень

До адміністративних правопорушень імміграційного характеру відносяться будь-які дії чи бездіяльність іноземних громадян, що суперечать вимогам українського законодавства у цій сфері.

Підставами для притягнення до адміністративної відповідальності можуть бути такі порушення законодавства іноземними громадянами:

  • проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився;
  • працевлаштування без відповідного дозволу на це;
  • недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання;
  • ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування;
  • неприбуття без поважних причин до визначеного місця навчання або працевлаштування після в’їзду в Україну у визначений строк;
  • умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну.

За вчинення вищенаведених адміністративних правопорушень законом передбачені штрафні санкції. Представники державних контролюючих органів після виявлення скоєного правопорушення складають протокол, в якому таке правопорушення фіксується. Після чого на іноземця, який винен у вчиненні правопорушення накладається штраф, розмір якого також регламентується законодавством.

Варто врахувати, що у 2018 році до Кодексу України про адміністративні правопорушення були внесені зміни. Так, сьогодні мінімальний розмір адміністративного стягнення за перелічені правопорушення становить близько 1700 грн і може збільшуватись аж до 5400 грн.

Як показує практика, визначення розміру штрафу залежить від ряду обставин та визначається на розсуд уповноваженої особи, яка приймає рішення про його накладення. Разом з тим, досить часто розмір штрафу є невиправдано високим. Це пов’язано з тим, що законодавством це питання не врегульоване. Тому, для уникнення зловживань з боку уповноважених осіб, варто знати свої права та посилатись на пом’якшуючі обставини, наприклад, вчинення іноземцем адміністративного правопорушення вперше, добровільне звернення до компетентних органів для складення протоколу тощо. Втім, іноземці не завжди знають свої права та повністю покладаються на добросовісність уповноважених осіб.

Відповідальність приймаючої сторони

Не лише іноземці можуть бути притягнені до відповідальності за імміграційні правопорушення. Як правило, при оформленні іноземцями документів на проживання в Україні, зазначається інформація про особу, яка є приймаючою стороною. Такі особи несуть відповідальність за окремі види правопорушень, пов’язаних з перебуванням іноземців на території України. До прикладу, при працевлаштуванні іноземця – роботодавець буде нести відповідальність за працевлаштування іноземця без відповідного на це дозволу.

Відповідальність приймаючої сторони передбачена в статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, підставами притягнення зазначених осіб до адміністративної відповідальності є:

  • Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб’єктів господарської діяльності, що діють на території України, фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання.

Притягнення приймаючої сторони до адміністративної відповідальності відбувається в такому ж порядку як і у випадку з іноземцями.

Юридичний супровід при імміграційному правопорушенні

Присутність юриста при складанні протоколу про адміністративне правопорушення не варто недооцінювати. Як вже було зазначено, іноземці не завжди знають свої права, у зв’язку з чим не можуть себе захистити. На жаль, часто трапляються випадки, коли щодо іноземця приймається рішення про заборону в’їзду в Україну. У 70% випадків такого рішення можна було б уникнути, адже норма про застосування санкції у вигляді заборони в’їзду не є обов’язковою для застосування, а лише диспозитивною і передбачає можливість, а не обов’язок.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок