Вихід та втрата, як форми припинення громадянства Україн

Українське громадянство надає своїм власникам численні права і привілеї, водночас покладаючи на них певні обов’язки. Проте іноді виникають обставини, за яких особа може бажати або бути змушеною припинити своє громадянство.

У цьому контексті розглядаються три основні форми припинення громадянства України, відповідно до статті  17 Закону України “Про громадянство України”, а саме: внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства України або за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

У даній статті ми детально розглянемо правові підстави, процедури та наслідки виходу та втрати громадянства України.

 

Вихід з громадянства України

Згідно з статею 18 Закону України “Про громадянство України”, вихід з громадянства України допускається за таких обставин: особа набула громадянства іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те , що громадянин України набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України. Громадянин України, який постійно проживає на території України або за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Крім того, за клопотанням одного з батьків разом із батьками з громадянства може вийти і дитина. Якщо дитина усиновлена, то за клопотанням одного з усиновителів дитини може вийти з громадянства України. Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів. Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.

Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених статтею 18 Закону України “Про громадянство України”, є дата видання відповідного указу Президента України.  Загальний строк розгляду клопотання про вихід з громадянства України не повинен перевищувати 1 рік. Зазначені строки не враховують термін, необхідний для надсилання матеріалів. Проте, станом на 2024 рік, ця процедура триває довше. Після отримання повідомлення про припинення громадянства України закордонна дипломатична установа повідомляє заявника про прийняте рішення Президента України, вилучає проїзні документи громадянина України та видає довідку про припинення громадянства України. Офіційний вихід з громадянства України можливий лише після того, як буде сплачений консульський збір, вартість якого щорічно переглядається.

Відмова в задоволені клопотання громадянинові України про втрату ним українського громадянства може бути пов’язаний з невиконанням формальних умов, а саме вихід з громадянства буде заборонений у разі: проживання на території України та відсутності постійного місця проживання за кордоном, відсутність іноземного паспорта або гарантій його набуття або притягнення до кримінальної відповідальності або перебування у статусі підозрюваного у кримінальній справі.

Які документи подаються для виходу з громадянства України?

Відповідно до пункту 78 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень,затвердженого указом Президента України від 27 березня 2016 року №215, громадянин України, який проживає в іноземній державі, подає в українське дипломатичне представництво такі документи:

 1. заяву про вихід з громадянства України (у двох примірниках);
 2. дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм);
 3. копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про виписку з території України.
 4. один із наступних документів:
 • документ, який свідчить, що заявник набув громадянство іншої держави (держав);
 • документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що громадянин України набуде громадянство іншої держави, якщо вийде з громадянства України.

Втрата громадянства України

Підстави втрати громадянства України зазначенні в статті 19 Закону України “Про громадянство України”:

 1. добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:
 • одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;
 • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;
 • автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
 • автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
 1. набуття особою громадянства України на підставі статті 9 Закону України “Про громадянство України” внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
 2. добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою.

Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов’язки громадянина України.

Наслідки втрати українського громадянства

З моменту вступу в силу відповідного указу Президента, громадянин втрачає українське громадянство та не може реалізувати права та обов’язки, гарантовані йому українським громадянством, а саме:

 • суб’єкт знімається з консульського обліку і не зможе запросити в представництвах України за кордоном дипломатичний захист і заступництво;
 • не зможе брати участь у виборчому процесі, голосувати на виборах, працювати на державній службі в Україні;
 • втратить право на безвізовий в’їзд до країн Шенгенської зони, який передбачений для громадян України;
 • втратить право на не обмежене в часі проживання на території України, працевлаштування без дозволу;
 • якщо з країною нового громадянства особи в України встановлено візовий режим для перебування в останній такій особі доведеться оформити візу.

Припинення громадянства України — це складний процес, який вимагає чіткого розуміння законодавчих норм і процедур, звернення до нашого міграційного юриста Адвокатського об’єднання “Бачинський та партнери” допоможе вам розібратися з усіма умовами та наслідками такого припинення. Як вихід, так і втрата громадянства мають свої специфічні підстави та наслідки. Обидві процедури — як вихід, так і втрата громадянства — мають серйозні юридичні та соціальні наслідки для особи. Тому важливо детально ознайомитися з усіма аспектами цих процесів перед прийняттям відповідного рішення. Знання прав і обов’язків громадянина, а також можливих наслідків припинення громадянства, допоможе уникнути непорозумінь і правових проблем у майбутньому.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок