Як дізнатися, чи не порушують ваші права на торговельну марку?

В Україні, як і в більшості країн світу, знак для товарів та послуг може бути захищений за умови його державної реєстрації. Тим не менше, сам лише факт реєстрації торговельної марки не є тим єдиним чинником, що убезпечить вас від можливих порушень ваших прав на знак для товарів та послуг іншими особами.

Для прикладу, особа, яка використовує ваш знак, або знак дуже схожий до вашого, може не знати про те, що він кимось вже використовується, або ж розраховувати на те, що ви не дізнаєтесь про таке порушення чи не вчинятимете жодних дій, спрямованих на захист своїх прав. Будь-яка із вищезгаданих ситуацій може нести для вас як для власника знака на товари і послуги негативні наслідки.

По-перше, порушник реалізуватиме свої товари та/або послуги використовуючи вашу репутацію, таким чином, рівень продажу ваших товарів та/або послуг знижуватиметься.

По-друге, існує ймовірність того, що якість товарів та/або послуг вашого конкурента буде нижчою, ніж ваших, що завдасть шкоди вашій репутації, яка єдуже цінним, часо- і трудозатратним активом, і, знову ж таки, спричинить зниження рівня продажу ваших товарів та/або послуг. Тому, з метою попередження таких негативних наслідків кожна особа, яка є власником торговельної марки, повинна систематично спостерігати за використанням аналогічних або схожих знаків для товарів та послуг.  Всесвітня організація інтелектуальної власності дає наступні рекомендації, яких слід дотримуватися з метою уникнення вищезгаданих ситуації:

  • Моніторинг. Цей захід передбачає відслідковування наявності відомостей про аналогічні або схожі знаки для товарів і послуг у відповідних державних реєстрах (мова іде про реєстри як зареєстрованих знаків для товарів і посуг, так і про реєстри знаків, які лише подані на реєстрацію). Також якщо ваш знак є словесним або комбінованим, варто перевірити, чи існують зареєстровані компанії з найменуванням схожим або аналогічним до вашої торговельної марки. Не слід забувати і про доменні імена.

Окрім цього, дієвим інструментом буде пошук не лише у відповідних реєстрах, а й у мережі Інтернет, оскільки, для прикладу, інша особа може використовувати знак схожий або аналогічний до вашого без-будь якої реєстрації. В такому випадку ви не зможете отримати інформацію про наявні порушення у реєстрі.

  • Роз’яснення працівникам прав, що випливають з торговельної марки, порушень, які можуть мати у цій сфері, а також заохочення працівників до відслідковування таких порушень та повідомлення про кожен виявлений факт.
  • Планування та ведення обліку. Цей пункт передбачає, по-перше, ведення обліку всіх наявних знаків для товарів та послуг, а також документування його використання, по-друге, призначення особи, відповідальної за управління вашими активами у сфері інтелектуальної власності, по-третє, відслідковування строків правової охорони знаку та сплати всіх зборів.

Окрім цього, не слід забувати про територіальне обмеження правової охорони зареєстрованого знаку територією держави реєстрації, та реєструвати свій знак у кожній країні його використання.

Вищезгадані заходи допоможуть зберегти час, кошти та інші ресурси, інвестовані вами у розвиток вашого бренду.

Тож що становить собою порушення ваших прав на знак для товарів та послуг? Законодавець визначає таке порушення як використання іншою особою знаку, тотожного до вашого або схожого на стільки, що їх можна сплутати.  Відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (надалі – Правила), тотожним є знак, що збігається із вашим у всіх елементах (тобто, по суті, є ідентичним). Натомість за наявності відмінних елементів можливим є встановлення схожості позначень.

Для встановлення схожості проводиться комплексний аналіз позначень, порівнюються домінуючі і другорядні графічні елементи, їх сприйняття, звучання знаку (якщо це словесний або комбінований знак), асоціативний ряд, ступінь семантичної близькості. При цьому позначення, що порівнюються, розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи, а перше зорове сприйняття досліджуваних позначень є головним. Також важливо взяти до уваги той факт, що для кожного виду знаку (виділяють словесні, зображувальні, об’ємні та комбіновані знаки) є власні правила встановлення схожості позначень, зумовлені їхніми особливостями. Для прикладу, відповідно до Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості.  При цьому, під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Окрім цього, Всесвітня організація інтелектуальної власності наголошує на тому, що при встановленні та обґрунтуванні факту порушення ваших прав на знак для товарів та послуг до уваги слід брати також наступні фактори:

  • наявність доказів фактичної схожості. Ними можуть слугувати помилково направлені листи, телефонні дзвінки, інші помилкові звернення (у тому числі скарги) споживачів до вас, що насправді були адресовані порушникові ваших прав на торговельну марку;
  • здійснення рекламних заходів з використанням тих самих рекламних площадок.

Таким чином, не слід забувати, що реєстрація торговельної марки не є стовідсотковою гарантією відсутності порушень ваших прав на такий знак для товарів та послуг в майбутньому, проте є тим чинником, що однозначно допоможе вам захистити свої права у разі їх порушення, зекономивши при цьому час та фінансові ресурси. Тому подбайте про свою торговельну марку та свій бренд заздалегідь!

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок