ЯК ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ ПІДПРИЄМСТВА З ДОТРИМАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ?

Порядок та підстави проведення контрольних заходів різними органами влади на сьогодні є актуальними в умовах постійних змін законодавства та прийняття нових законодавчих актів.
Поступово з’являються нові правила та критерії, за якими здійснюється контроль, визначається його періодичність та критерії ризиковості діяльності певних підприємств.
На черзі маємо затверджені критерії оцінки ступеня ризику для підприємств, які займаються наданням послуг та виконанням робіт протипожежного призначення.
Які ж це роботи? До них відносять зокрема оцінку протипожежного стану, роботи з монтажу систем пожежної сигналізації, систем гасіння пожежі, протидимного захисту, а також їх технічне обслуговування, вогнезахист тощо. Здійснення такої діяльності потребує отримання ліцензії відповідно до порядку, визначеного ліцензійними умовами.
Постанова Кабміну від 04.04.2018 № 246 затвердила два критерії оцінки ступеня ризику: строк здійснення діяльності та наявність зафіксованих фактів порушення ліцензійних умов.
За цими критеріями прийнято рішення віднести всіх суб’єктів господарювання до одного з трьох ступенів ризику – високий, середній або незначний.
Високий ступінь ризику підприємства означає, що діяльність протипожежного призначення проводиться менш як два роки, або якщо протягом останніх двох років перед плановою перевіркою за результатами не менш як двох перевірок було зафіксовано порушення ліцензійних умов.
До підприємств з середнім ступенем ризику віднесено ті, які займаються протипожежною діяльністю протягом двох – чотирьох років, або якщо протягом останніх трьох років перед плановою перевіркою за результатами не менш як двох перевірок було зафіксовано порушення ліцензійних умов.
Незначний ступінь ризику встановлено для підприємств, які здійснюють зазначену діяльність не менш як чотири роки, або якщо протягом останніх трьох років перед плановою перевіркою за результатами не менш як двох перевірок не було зафіксовано порушення ліцензійних умов.
Як же бути з підприємствами, які до прикладу, здійснюють діяльність понад чотири роки, однак мали зафіксовані порушення ліцензійних умов?
Така ситуація врегульовується наступним положенням постанови – «у разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений».
Тобто у зазначеному вище прикладі підприємству буде присвоєно високий або середній ступінь ризику у разі якщо не менш як двічі перевірками зафіксовано порушення, залежно від часу виявлених порушень.
Періодичність планових заходів контролю встановлена для кожного ступеня ризику: для високого – раз на 2 роки, для середнього – раз на три роки, для незначного – раз на п’ять років.
Приємним бонусом є збільшення інтервалу перед наступною плановою перевіркою у півтора рази для підприємств, на яких під час не менш як двох останніх перевірок не виявлено порушень ліцензійних умов.
Яких же вимог потрібно дотримуватися, щоб не мати фактів порушень та знизити свій ступінь ризику?
Ліцензійні умови встановлюють загальні вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення, а також окремі вимоги залежно від виду робіт чи послуг.
До загальних належать такі: наявність приміщення та матеріально-технічної бази, мінімальної кількості працівників з відповідною освітою, використання сертифікованих систем, засобів та продукції, ведення та зберігання журналів обліку тощо.
Далі щодо кожного виду робіт та послуг встановлено окремо кадрові, технологічні та організаційні вимоги.
Кадрові вимоги встановлюють мінімальну кількість виконавців робіт та вимоги до їх освітнього рівня, а також вимоги до освіти керівника.
Технологічні – перелік необхідного обладнання та приладів.
Організаційні вимоги стосуються переліку документів, що необхідні для роботи, порядку зберігання документів, повідомлення органу ліцензування про зміни відомостей, а також порядку виконання робіт чи надання послуг.
Дотримання ліцензійних умов під час здійснення діяльності – це, звісно, запорука позитивного результату перевірки. Однак завжди потрібно пам’ятати про вичерпний перелік прав контролюючих органів та підстав для перевірки, а також наявність у них обов’язків діяти виключно відповідно до закону.
А тому під час заходів контролю необхідно ретельно вивчати документи, що є підставою для їх проведення, повноваження працівників органів контролю та, за можливості, залучати юриста до проведення перевірки.
У випадку незгоди з результатами – обов’язково зазначати про це в акті, складеному за результатами перевірки, та оскаржувати прийняті на його підставі рішення.
Тенденція зниження невиправданого тиску на бізнес має бути єдиним правильним напрямком під час внесення змін до законодавства та прийняття рішень судами. А тому відстоюйте свої права.
Якщо Вам потрібна юридична допомога в процесі перевірки контролюючим органом або якщо Ви не згодні з рішеннями таких органів та бажаєте їх оскаржити – звертайтесь за телефонами, що вказані на сайті або за адресою: м. Львів, вул. Здоров’я, 16.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок