Як скласти IT-договір для співпраці з іноземним замовником

В епоху глобалізації дедалі поширенішими стають договори, які укладаються між контрагентами, що проживають у різних країнах,  особливо відчутною ця тенденція є саме в ІТ галузі, оскільки, робота ІТ спеціаліста виконується здебільшого у дистанційному форматі, та не вимагає фізичної пристутності спеціаліста, що власне й дозволяє здійснювати транскордонну співпрацю.  В цій статті ми висвітлимо основні аспекти, на які варто звернути увагу ІТ-спеціаістам при укладанні Договорів із іноземним Замовником, а також, “підводні камені”, які нерідко залишаються непоміченими при укладанні договору, однак пізніше можуть призвести до небажаних наслідків.

Визначення регулюючого законодавства та специфіки вирішення спорів. В першу чергу, при укладанні будь яких договорів Вам потрібно звернути увагу на те, законодавством якої держави будуть регулюватимуть ваші відносини із Замовником. З практики, найчастіше регулюючим законодавством є законодавство країни, в якій проживає та/або провадить свою діяльність Замовник. Однак, погоджуючись на таку умову ІТ-спеціаліст повинен усвідомлювати, що у випадку виникнення юридичних спорів, йому, з високою ймовірністю, доведеться звертатися за допомогою до іноземного юриста, який спеціалізується на законодавстві тієї країни, яка зазначена у Договорі. Окрім обрання законодавства, важливо також в самому договорі визначити суд, в якому вирішуватимуться спори, що можуть виникнути ц зв’язку з укладенням такого Договору. Сторони абсолютно вільні при виборі юрисдикції. Як правило, сторони в договорах обирають суди, що знаходяться в державі, де знаходиться Замовник, або ж звертаються для вирішення спорів до міжнародних арбітражних установ.

Визначення термінології. Сторонам слід уважно підходити до укладення договорів і погодити розуміння термінів, адже доволі часто відмінності в тлумаченні термінів є проблемним аспектом, який виникає в процесі виконання договору.

Визначення обов’язків сторін. У договорі слід чітко визначити обов’язки кожної сторони та їх відповідальність за виконання угоди. Це включає встановлення надання послуг та їх перелік.

Умови та порядок прийняття та оплати послуг. Договір має містити детальну інформацію про порядок оплати послуг, строки та розмір оплати послуг. З метою мінімізації ризику неприйняття послуг Замовником, варто деталізувати порядок прийняття послуг, аглоритм усунення недоліків (за їх наявності) та вирішення питань, пов’язаних з відмовою Замовника від прийняття послуг.

Як висновок, у цій статті були описані базові положення, на які варто звернути увагу, втім складання IT-договору для співпраці з іноземним замовником вимагає скурпульозного вивчення міжнародного законодавства та врахування особливостей кожної сторони. Тому, юридичний супровід у процесі складення чи укладення такого договору допоможе вам оцінити наявні ризики та мінімізувати їх в договорі з іноземним Замовником та забезпечить комфортну співпрацю у майбутньому.

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок