Захист прав платників податків: порядок вирішення конфліктів

Одним з основних обов’язків фізичних та юридичних осіб є сплата податків. Реалізація цього обов’язку залежить від розподілу прав та обов’язків суб’єктів податкових правовідносин, де права закріплюють межі можливої поведінки суб’єкта, а обов’язки окреслюють межі його належної поведінки. Обов’язки та права платників податків закріплені у ст.16-17 Податкового кодексу України .

Доцільно виділити певні групи обов’язків платників і окремо групи прав:

  1. з податкового обліку;
  2. зі сплати податків;
  3. з податкової звітності.

Правовий статус платників податків характеризується пріоритетом обов’язків перед правами.

Учасники податкових правовідносин в межах своїх прав створюють для себе  певні соціальні та майнові наслідки, а зважаючи на правову природу і зміст податку та обов’язковість його сплати виникають обмеження майнових інтересів, що в свою чергу призводить до конфліктів . Як правило, предметом конфлікту є те через що і виник цей конфлікт між учасниками, на що претендує кожний. Предмет податкового конфлікту може бути як матеріальним (майно, гроші тощо), так і ідеальним(статус, правила, закони, прави, норма). Ефективне функціонування податкової системи можливо, якщо будуть враховані інтереси всіх її учасників і застосовані заходи та шляхи розв’язання конфліктів та податкових спорів.

Найчастіше спори виникають при порушенні законодавства податковою при складанні актів або винесенні повідомлень-рішень. Такі рішення підлягають оскарженню в адміністративному порядку або судовому. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій або електронній формі засобами електронного зв’язку (електронним кабінетом податків) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (ст.56.3 ПК України).  В цілому процедура адміністративного оскарження  не обов’язкова. Можна одразу звернутися до суду або звернутися до суду після отримання рішення контролюючого органу у будь-який момент протягом 1095 днів після отримання такого рішення. Рішення контролюючого органу, яке оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Щоб уникнути порушення податкового законодавства, різного роду помилок, визначити можливі фінансові втрати через помилки розрахунків податків, податкової звітності, штрафних санкцій або некоректне тлумачення норм податкового законодавства  та з’ясувати достовірну фінансову ситуацію на підприємстві з ініціативи керівника або власника проводять незалежну перевірку податкового обліку – податковий аудит. Його проводять до початку комплексних перевірок податковими органами щодо дотримання законодавства з питань оподаткування.

 

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок