Законодавчі вимоги до кібербезпеки: роль IT юриста

Кібербезпека в сучасному цифровому світі кібербезпека є актуальним питанням для усіх компаній, незалежно від її масштабів. В період воєнного стану в Україні кількість кібератак значно зросла, що потребує розуміння сутності кібербезпеки. У результаті таких атак чи інших видів несанкціонованого доступу до даних, може відбутися витік персональних даних, що може призвести не лише до фінансових та репутаційних втрат, а і до нюансів правового характеру. Робота з персональними даними працівників, контрагентів, клієнтів та інших осіб передбачає необхідність дотримання вимог, формалізованих у Законі України «Про захист персональних даних». Порушення формалізованих вимог може стати підставою для притягнення особи до відповідальності.

У цьому контексті виникає потреба у спеціалізованому правовому супроводі, а саме у фахівцях з IT-юридичних питань, які відіграють ключову роль у забезпеченні відповідності законодавству та захисті інтересів компанії.

До підвищення рівня кібербезпеки в компанії слід підходити комплексно. Створення ефективного механізму полягає у поєднанні організаційних, технологічних та юридичних заходівю IT-юристи допомагають побудувати ефективний механізм забезпечення кіберпезпеки в компанії.

До основних обов’язків IT-юристів у сфері кібербезпеки належать:

  1. Аналіз поточного стану кібербезпеки у компанії. Нюанси та недоліки наявного стану кібербезпеки юрист виявляє в процесі консультування клієнта та проведення юридичного аудиту документації (за її наявності).
  2. Аналіз законодавства. Після аналізу поточного стану кібербезпеки, юрист може сформувати алгоритм для покращення, виправити наявні недоліки та невідповідності чинному законодавсту.
  3. Розробка політики безпеки компанії. Юрист у тісній комунікації з технічними експертами розробляє політику безпеки компанії, в якій описуються процедури та стандарти забезпечення кібербезпеки, які відповідають вимогам законодавства.
  4. Підготовка іншої необхідної документації. Залежно від конкретної ситуації, юрист створює положення про конфіденційність, угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, які відповідатимуть стандартам кібербезпеки компанії.
  5. Проведення навчальних заходів. Організація навчальних заходів для працівників компанії з питань кібербезпеки та виконання правових вимог відіграє непосереднє значення, адже розуміння працівниками сутності впровадження заходів кібербезпеки сприятиме їх ефективній реалізації.
  6. Юридичний супровід у випадку кібератак або витоку конфіденційної інформації. Надання юридичного супроводу в разі кібератак або витоку конфіденційної інформації, у тому числі комунікація з органами державної влади сприятиме мінімізації ризиків для компанії.

У сучасному бізнес-середовищі забезпечення кібербезпеки стає ключовим питанням для будь-якої компанії. З метою відповідності вимогам законодавства та захисту інтересів бізнесу, необхідно заручитися підтримкою кваліфікованих спеціалістів з IT-юридичних питань. Їхні знання технічних аспектів кібербезпеки та експертиза в області права дозволяють забезпечити відповідність компанії законодавству та мінімізувати ризики.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок