NIE WSZYSTKIE GOTÓWKI: JAKIE OFERTY OTRZYMAJĄ FIRMY W 2019 ROKU?

Rynek płatności bezgotówkowych na Ukrainie z roku na rok się rozwija. Według ekspertów liczba transakcji może wzrosnąć do 17-20% całkowitej kwoty wypłat w 2019 roku. Pojawienie się przyjaznych dla użytkownika systemów płatności mobilnych, takich jak Apple Pay czy Google Pay, z pewnością przyczyniło się do wzrostu płatności online w formie bezgotówkowej.
Jednak już w 2019 roku na przedsiębiorców czeka kilka nowych usług związanych z „płatnościami bezgotówkowymi”:

  • Wydawanie gotówki przez terminale POS przy kasie. Za pomocą takiej usługi konsumenci będą mogli uzyskać dostęp do środków na rachunku, na którym nie ma oddziałów banku. W praktyce będzie to wyglądało tak: w przypadku braku terminala bankowego konsument będzie miał potencjalną możliwość kontaktu z kasą punktu handlowego w celu wydania gotówki, jeśli taki punkt ma do dyspozycji wystarczającą ilość gotówki i możliwość przeprowadzić ww. transakcję bankową. Jednak choć podstawa prawna do uruchomienia takiej usługi jest już gotowa, kwestie praktyczne nadal pozostają nierozwiązane.
  • Przeprowadzanie operacji wymiany walut w formie bezgotówkowej za pośrednictwem bankowości internetowej . Usługa ta będzie dostępna już w lutym 2019 r. w związku z uchwaleniem Ustawy Ukrainy „O dewizach i kosztach walutowych” oraz umożliwienie osobie dokonywania operacji wymiany walut do 150 000 hrywien bez żadnych dokumentów upoważniających, pod warunkiem że istnieją tylko rachunki w walutach krajowych i obcych.
  • Możliwość wystawiania rat za zakup towaru przy płatności kartą . Taką usługę wprowadziło już kilka banków na Ukrainie. W szczególności możliwe jest dokonanie części płatności przy zakupie towaru z kolejnymi ratami. Pożyczka jest wydawana automatycznie bezpośrednio przy kasie, a umowa ze wszystkimi niezbędnymi danymi to czek.
  • Płatności za pomocą kodu QR . Przewiduje się wzrost popytu na taką usługę ze strony przedsiębiorców, gdyż korzystanie z klasycznego terminala POS jest dość kosztowne. „Ucztą” dla małej firmy w tym przypadku jest propozycja zamieszczenia plakatu z własnym kodem QR do przyjmowania płatności od publiczności. Na przykład ta forma płatności została już wprowadzona do opłacania przejazdów komunikacją miejską, usługami komunalnymi, sieciami handlowo-usługowymi itp.

Opracowała Olga Mijak , młodszy prawnik w praktyce prawa informatycznego w Bachynskyi i Wspólnicy JSC 

]]>

We will
call you