Анулювання статусу платника єдиного податку

Останнім часом серед бізнесу актуальною темою стала взаємодія з податковими органами стосовно порядку та підстав анулювання реєстрації платника єдиного податку як для юридичних осіб так і для фізичних осіб-підприємців.

 

 

Коли може бути анульована реєстрація платника єдиного податку

Згідно п. 299.10. ст. 299 Податкового кодексу реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 та підпунктом 298.8.6 пункту 298.8 статті 298 цього Кодексу;

Консультація юриста

4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків;

5) якщо платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену підпунктом 295.9.1 пункту 295.9 статті 295 та підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 цього Кодексу;

6) набуття платником податку статусу резидента Дія Сіті – в останній день календарного кварталу, в якому платник податку набув статус резидента Дія Сіті;

7) втрати платником єдиного податку третьої групи статусу електронного резидента (е-резидента).

Так, відповідно до підпункту 3 пункту 299.10 статті 299 ПК України реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі: у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 299.11 статті 299 ПК України у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб`єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Таким чином, контролюючий орган приймає рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп у разі встановлення під час проведення перевірки факту наявності у такого платника порушення, що повинно бути зафіксовано у відповідному акті перевірки.

Консультація юриста

При цьому, реєстрація платника єдиного податку анулюється з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.

У випадку ж прийняття рішення контролюючим органом про виключення особи з реєстру платників податків, без проведення перевірки – таке рішення є незаконним та підлягає скасуванню.

За наслідками проведення правового аналізу наведених вище норм ПК України Верховний Суд при розгляді аналогічних адміністративних справ сформував наступні висновки: реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у встановлених законом випадках. При цьому, прийняття контролюючим органом рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку можливе лише на підставі проведеної документальної перевірки відповідного платника податку та встановлених в ході останньої порушень, відповідно до яких платник податків не може перебувати на спрощеній системі оподаткування (постанови від 26.02.2019 у справі №805/1396/17-а, від 05.02.2019 у справі №805/206/17-а, від 24.01.2019 у справі №813/1346/18, від 05.06.2018 у справі №813/4266/17).

Отже, єдиним законим способом реалізації владних управлінських функцій є проведення документальної перевірки на підставі якої встановлюється, що платник податків не може перебувати на спрощеній системі оподаткування (бути платником єдиного податку), як наслідок – прийняття рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку, шляхом виключення з реєстру платників цього податку.

Отже контролюючим органом повинна бути:  1) проведена документальна перевірка платника податків;  2) прийняття рішення про анулювання реєстрації шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку.

Це повинно бути зафіксовано у відповідному акті перевірки!!!

Втім, під час виконання покладених на контролюючі органи завдань та функцій, останні допускають порушення норм Податкового кодексу, безпосередньо під час процедури проведення перевірок, що в свою чергу тягне з собою скасування в судовому порядку рішень прийнятих з порушенням законодавства.

Вищезазначені норми гарантують, у випадку проведення контролюючим органом стосовно платника податків перевірки, право такої особи на подання заперечень до акту складеного за результатами проведеної перевірки.

Відповідно порушення такого права платника, підтверджує незаконність прийнятого рішення контролюючого органу, що в свою чергу є підставою для його скасування в судовому порядку.

Отже, станом на сьогодні питання анулювання статусу платника єдиного податку на підставі рішення контролюючого органу є актуальним, оскільки як вбачається з судової практики значна частина рішень податківців прийняті з порушенням прав платника та норм Податкового кодексу України.

Суб’єктам господарювання потрібно пам’ятати що дотримання контролюючим органом порядку анулювання статусу платника єдиного податку (проведення перевірки; складання акту за наслідками проведення перевірки; прийняття відповідного рішення контролюючим органом), є обов’язковим.

 

Адвокати АО “Бачинський та партнери“ завжди готові надати кваліфіковану юридичну допомогу у спірних питаннях з податковими органами, якщо у вас виникають правові проблеми чи потреба в ефективному представництві в суді. Ми допоможемо вам захистити ваші інтереси!

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок