Особливості працевлаштування іноземців в Україні

Згідно чинного законодавства український роботодавець має право використовувати працю іноземців лише після отримання спеціального дозволу служби зайнятості (далі – ДСЗ) на використання праці іноземця або іншими словами дозвіл на працевлаштування. Адже, за використання праці іноземця без належного на те дозволу для роботодавців-порушників передбачений штраф у 20-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати, тобто 27 560 грн.

Дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні

Отримання дозволу на працевлаштування іноземців здійснюється за процедурою, яка чітко регламентована Постановою Кабміну від 27. 05. 2013 р. N 437.

Дозвіл на працевлаштування іноземця оформляється і видається уповноваженими на це територіальними органами ДСЗ. У м. Львові Вам слід звернутися до Львівського обласного центру зайнятості.

Перед тим (не менше як за 15 календарних днів до дня звернення), як подати основний пакет документів, необхідних для отримання дозволу, роботодавець повинен подати у службу зайнятості відомості про попит на відповідну вакантну посаду, яку в перспективі повинен зайняти іноземець, оскільки на підставі цих відомостей спочатку здійснюється сприяння у працевлаштуванні громадян України. Тобто, у цьому документі ( так, зазначені відомості повинні бути оформлені у встановленій формі ) роботодавець мусить довести, що іноземець, якого він хоче працевлаштувати, володіє такими непересічними навичками та професійним досвідом, що роблять його унікальним фахівцем, якого серед громадян України знайти неможливо.

У січні 2015 року до Порядку були внесені зміни, які розширили коло юридичних фактів, що виправдовують необхідність працевлаштування іноземних громадян. До цього часу використання праці іноземця вважалося обґрунтованим лише у двох випадках: по-перше, якщо іноземний громадянин був засновником чи співзасновником юридичної особи в Україні і претендував на керівну посаду, а по-друге, якщо його майбутня робота мала бути пов’язана із твором, автором якого цей іноземець був.

Тепер законодавство перетерпіло зміни. Положення щодо керівних посад залишилося. А от стосовно авторських прав, то зараз уже не треба бути автором вже готового твору, – майбутня робота має бути пов’язана із створенням нових об’єктів авторського права.

Крім того, законодавець вважає, що роботодавцю слід видавати дозвіл на працевлаштування нерезидента, якщо мова йде про сферу інформаційних технологій, а конкретніше – керівні посади або посади (згідно Класифікатора професій) розробників обчислювальних систем (комп’ютерні адміністратори, інженери, аналітики програмного забезпечення) та комп’ютерних програм (програмісти). Також сюди належать техніки-програмісти ( Класифікатор до них відносить техніків системного адміністрування, веб-дизайнерів, тестерів, та ін.).

Окремо виділені випускники ВУЗів, які входять до ТОП-100 у наступних світових рейтингах (за даними 2015-2013 років) :

– Таймс Хайер Едьюкейшн (Times Higher Education) за відповідною категорією професії;

– Академік Ренкінг ов Волд Юніверситіз, підготовлений Центром університетів світового класу при Шанхайському університеті Цзяо Тун (Academic Ranking of World Universities by the Center for World-Class Universities at Shanghai Jiao Tong University);

– КьюЕс Волд Юніверситі Ренкінгз бай Фекелті (QS World University Rankings by Faculty);

– Вебометрікс Ренкінг ов Волд Юніверситіз (Webometrics Ranking of World Universities).

Порядок видачі та отримання дозволів на працевлаштування іноземців

Для отримання дозволу на працевлаштування іноземного громадянина необхідно подати наступний пакет документів:

1. Заява встановленої форми;

2. Нотаріально посвідчена копія документа про освіту іноземця (диплом, тощо);

3. Нотаріально посвідчена копія паспорта разом з перекладом сторінок з персональними даними іноземця на українську мову;

4. дві кольорові фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см на матовому фотопапері;

5. документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що іноземець не хворий на хронічні та інфекційні хвороби, зокрема на алкоголізм, токсикоманію, наркоманію, ВІЛ, Гепатит В, С, туберкульоз, тощо;

6. завірена підписом та скріплена печаткою роботодавця довідка про те, що посада, на якій планується працевлаштовувати іноземця жодним чином не пов’язана з належністю до громадянства України чи з доступом до державної таємниці;

7. довідку МВС України про те, що іноземець станом на момент оформлення дозволу знаходиться на території України, не відбуває покарання на території України та стосовно нього не відкрито кримінальне провадження (простіше кажучи довідка про відсутність судимості);

8. аналогічну за змістом довідку, передбачену п. 8, але видану вже відповідним органом країни походження іноземця, за умови що іноземець перебуває за межами України на момент звернення за оформленням дозволу.

Якщо документи подаються до органу ДСЗ через представника іноземця, до основного пакету документів потрібно додати також і довіреність на цього представника.

Також, залежно від того на яку посаду призначатиметься іноземець роботодавцем додатково може подаватися:

1. копія договору, укладеного між українським та іноземним підприємством, у якому передбачено виконання певного об’єму робіт іноземцем, направленим іноземним роботодавцем в Україну;

2. рішенні іноземного роботодавця про переведення іноземця на строкову роботу в Україну, а також копія договору між іноземним та вітчизняним роботодавцем про таке переведення;

3. копії установчих документів, якщо іноземець претендує на зайняття посади керівника підприємства або є його засновником;

4. документ, яким підтверджуються авторські права на певний об’єкт або за допомогою якого можна ідентифікувати відповідний об’єкт авторського права, якщо трудові обов’язки іноземця пов’язані зі створення об’єктів авторського прав чи суміжних прав.

*Наголошуємо, що всі документи, отримані іноземцем за межами України повинні бути легалізовані у встановленому порядку відповідно до чинного українського законодавства та міжнародних договорів, (з врахуванням того чи країна походження іноземця є учасницею Гаазької конвенції 1961 року) разом з нотаріально завіреним перекладом на українську мову.

Умови і порядок працевлаштування іноземців в україні

Рішення про надання дозволу на працевлаштування або відмову у його наданні приймається протягом 7 робочих днів з дня одержання зазначених вище документів. Таке рішення оформляється у вигляді наказу центру зайнятості та не пізніше ніж 2 робочих днів з дня його прийняття разом з відомостями про реквізити для здійснення плати за дозвіл надсилається поштою роботодавцю.

Офіційний збір за дозвіл працевлаштування іноземця становить 4 мінімальних заробітних плати (5 512 грн.), які сплачуються заявником-роботодавцем на зазначений органом зайнятості рахунок. Якщо роботодавець не сплатить збір протягом 10 робочих днів з моменту отримання рішення про надання дозволу, то рішення автоматично скасовується.

Самий же дозвіл оформляється та видається протягом 3 робочих днів з дня зарахування відповідної суми коштів на рахунок вказаний у рішенні центру зайнятості.

Дозвіл видається на один рік, з можливістю продовження його дії необмежену кількість разів на цей самий строк .

Слід взяти до уваги, що отримати дозвіл на працевлаштування досить складно, оскільки центром зайнятості беруться до уваги найменші дрібниці, зокрема, час видачі довідок, правильність оформлення договорів, підписи, інші технічні деталі. Тому, для того аби максимально скоротити строки оформлення всієї документації на дозвіл Вам необхідно, звичайно ж, звернутись за допомогою до юристів, що дозволить уникнути ризиків відмови у видачі дозволу.

Продовжити дозвіл можна не пізніше як за 20 календарних днів до закінчення його дії. Для цього органу зайнятості роботодавцю необхідно подати знову ж таки відповідну заяву, дві фотографії іноземця розміром 3,5 x 4,5 см, а також довідку МВС України про відсутність судимості. Всі ж інші документи, які раніше подавалися для оформлення дозволу додатково потрібно подавати повторно лише у тому випадку якщо до них вносилися зміни.

Отримати детальнішу інформацію про порядок збирання та подачі всіх необхідних документів для отримання дозволу на працевлаштування іноземця можна звернувшись до юристів «Лігалейд» за телефоном (096) 002 01 00.