Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

Говорячи про позбавлення особи права користування житловим приміщенням, слід відрізняти норми, що регулюють даний процес, якщо мова іде про державний чи комунальний житловий фонд (врегульовано Житловим кодексом), та коли це стосується приватного житла (регулюється цивільним законодавством).

Щодо першого випадку, то Житловим кодексом передбачено можливість збереження житла за відсутніми наймачами або членами їх сімей строком у шість місяців. Більше цього встановленого часу житло може зберігатись за даними особами тільки при наявності конкретних підстав, що визначені в ст. 71 Житлового кодексу. За кожною підставою закріплений власний строк, до прикладу, якщо особу тримають під вартою чи засуджено до позбавлення волі, житло за нею зберігається протягом усього часу тримання її під вартою чи відбування покарання, якщо в даному житловому приміщенні залишились проживати члени її сім’ї.

Початком відліку часу відсутності особи  є залишення нею житлового приміщення.  Особа визнається такою, що втратила право користування жилим приміщенням через відсутність понад визначені строки, у судовому порядку. Пленум ВСУ України в своїй Постанові  визначає, що доказами залишення житла можуть бути будь-які фактичні дані, які підтверджують обрання особою іншого постійного місця проживання (повідомлення про це в листі, розписка, переадресація кореспонденції, створення сім’ї в іншому місці, переїзд в інший населений пункт, вивезення свого майна в інше місце, тощо).

В кожному випадку суд має з’ясувати поважність причин відсутності особи понад передбачені строки і в разі їх поважності може продовжити строк. Конкретний перелік поважних причин не встановлений, у кожному випадку суд вирішує це питання окремо з урахування обставин справи.

Щодо ситуації, коли мова іде про приватний житловий фонд, в статті 405 ЦК визначено, що особа (член сім’ї власника житла) втрачає своє право користування цим житлом, якщо протягом одного року відсутня без поважних причин у цьому житловому приміщенні.

Згідно з статтею 319 Цивільного кодексу власник має право на вчинення щодо свого майна будь-яких дій, що не суперечать законодавству. Відтак вселення членів сім’ї у будинок чи квартиру, які належать громадянину на праві приватної власності, є результатом реалізації абсолютного права власника, у цих осіб виникає право на користування чужим майном, тобто сервітутне право.

При виникненні спору між власником та особами, що мають право користування житлом, слід  враховувати вимоги статей 405, 406 ЦК України, оскільки спір має речово-правовий характер.

Вимога про позбавлення особи права користування жилим приміщенням часто тягне за собою виписку з квартири чи будинку.

Виписка з квартири чи будинку (зняття з реєстрації місця проживання), проводиться в день звернення  до уповноваженого органу на підставі заяви особи, судового рішення (яким особу позбавлено права власності на житло або права користування ним, визнано безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть. Дані відомості мають вноситись в Єдиний демографічний реєстр та в паспорт особи.

Визнання судом особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, є підставою дня виписки з квартири чи будинку. Враховуючи це, органи ДМС  не можуть відмовити зняти особу з реєстрації через те, що суд не зобов’язав міграційну службу вчинити цю дію. Міграційна служба не наділена правом ставити під сумнів законність чи обґрунтованість рішення суду.

Часто в таких справах в якості третьої сторони залучають відділи Державної міграційної служби України з зобов’язанням останніх виписати з квартири чи будинку, що не є правильним.

Порядок виписки особи з квартири чи будинку додатково врегульовано Наказом МВС,  що затверджує порядок реєстрації місця проживання фізичних осіб та зразки необхідних для цього документів. Цим наказом повноваження щодо виписки з квартири чи будинку надано територіальним органам Державної міграційної служби на місцях.

Даним порядком також затверджено зразок заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яку подають до органів ДМС.

З питання написання позовних заяв про позбавлення осіб права користування житловим приміщенням та виписки особи з квартири чи будинку, звертайтесь за тел.: 0960020100, ua.legalaid@gmail.com чи за іншими контактами, вказаними на сайті.