Демобілізація в Україні – хто може звільнитися з військової служби

11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила новий Закон про мобілізацію.

На цей час відомо, що демобілізація та ротація військовослужбовців у новому законі не передбачені.

Інформація, що надана нижче, була актуальна до зміни Закона про мобілізацію (до 11 квітня 2024 року).

Україна, як незалежна держава, зазнає важких випробувань через агресію російської федерації та воєнний конфлікт на своїй території. Збереження національної безпеки та територіальної цілісності стає головним пріоритетом для українських владних органів. З цією метою, держава забезпечує функціонування Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, а також зміни та доповнення до вказаних Законів, також “Порядок проходження медико-соціальної експертизи та проходження ВЛК військовослужбовцями та військовозобов’язаними”.

Демобілізація це – процес вивільнення військовослужбовців зі служби після закінчення строку контракту, військової кампанії або при відставці, на законних підставах під час особливого періоду, воєнного стану. Це перехідний етап у житті військовослужбовця, коли він повертається до мирного цивільного життя після проходження військової служби.

Демобілізація є важливим елементом військової системи, оскільки вона дозволяє підтримувати здатність Збройних Сил та забезпечити ротацію військових кадрів. Цей процес дозволяє військовослужбовцям повернутися до цивільного життя, відновити родинні зв’язки та кар’єрний розвиток.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ ВКЛЮЧАЮТЬ:

Військовослужбовці, які вже перебувають на службі, можуть звернутися до медико-соціальної експертизи, згідно Порядку проходження медико-соціальної експертизи та проходження ВЛК військовослужбовцями та військовозобов’язаними, щоб визначити стан їх здоров’я та його відповідність вимогам військової служби. В разі позитивного рішення ВЛК, коли встановлено негативний вплив служби на здоров’я військовослужбовця, йому може бути надано право на звільнення з військової служби.

Консультація юриста

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ВЛК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ 2023

Оскарження рішень ВЛК є актуальним та важливим питанням для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Особи, які не згодні з висновками комісії, мають право захищати свої права та інтереси, дотримуючись встановлених процедур і строків. Важливо, щоб процес оскарження був проведений з урахуванням вимог законодавства та забезпечив рівні можливості для захисту кожного військовослужбовця.

Військовослужбовці мають законне право оскаржити рішення ВЛК, яке їх стосується. Це право гарантується Законом України “Про медико-соціальну експертизу” та іншими відповідними нормативно-правовими актами.

Військовослужбовці мають обмежений термін для подачі апеляційних звернень до відповідних інстанцій. Зазвичай, цей термін становить 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Важливо, щоб військовослужбовець дотримувався встановленого терміну, оскільки звернення, подані після закінчення цього строку, можуть бути відхиленими без розгляду.

Зазвичай, апеляційне звернення щодо рішення ВЛК подається до військово-лікарської комісії вищого рівня. Це може бути обласна ВЛК, в залежності від рівня комісії, яка прийняла початкове рішення.

Після повторного розгляду справи, комісія виносить остаточне рішення щодо придатності або непридатності військовослужбовця для служби. Це рішення є остаточним і підлягає виконанню.

Якщо військовослужбовець не згоден з рішенням апеляційної комісії, він має право подати апеляційне звернення до суду. Особливої уваги слід приділити підготовці документів та юридичній підтримці у таких випадках, оскільки рішення суду може мати вирішальний характер.

КОНТРАКТНА СЛУЖБА В ЗСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ 2023

Контрактна служба в Українських Збройних Силах є добровільною. Таким чином, військовослужбовці, які служать на контрактній основі, мають право на звільнення відповідно до статті Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” – за станом здоров’я, за граничним віком перебування на службі, у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, через певні сімейні обставини.

Консультація юриста

ЖІНКИ В ЗСУ, ПРАВОВІ ПІДСТАВИ

Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачає, що жінки не зобов’язані проходити військову службу за військовим строком. Жінки можуть добровільно вступати на контрактну службу, але вони також мають право на звільнення, якщо виявиться, що вони не відповідають вимогам військової служби або в разі їхньої добровільної відставки.

Загалом, демобілізація 2023 року набуває особливого значення через актуальні воєнні події та загрози безпеці в Україні. Законодавство передбачає права та можливості для військовослужбовців і військовозобов’язаних скористатися демобілізацією відповідно до встановлених правил та процедур. Важливо зазначити, що звільнення з військової служби не звільняє громадян від військового обов’язку у разі загострення військового стану та необхідності мобілізаційних заходів для захисту територіальної цілісності та безпеки країни.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Загалом, відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” звільнення військовослужбовців під час воєнного стану здійснюється з таких підстав:

– за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі (чоловіки 60 років)

– за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку (ВЛК щодо непридатності до несення служби – МСЕК інвалідність 1,2,3 груп)

– у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання (вчинення військовим злочину (можливо до початку Війни) та винесення вироку Судом будь-якої інстанції)

– через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

Консультація юриста

– у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

– у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання,

– у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

– у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

– у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

– у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

– у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Консультація юриста

– військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю;

– військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

– один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

– військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

– перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Нещодавно направлення на розгляд Закону України № 8009 від 14.07.2023 року внесено коригування в дану норму – Законом встановлено підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану військових, чиї близькі родичі, – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, – загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.

МАЮЧИ ЗАКОННІ ПІДСТАВИ НА ДЕМОБІЛІЗАЦІЮ

Військовослужбовець та/або військовозобов’язаний повинен негайно повідомити про загибель або безвісти зникнення близьких родичів під час дії воєнного стану. До повідомлення слід долучити всю необхідну документацію, що підтверджує статус військовослужбовця та/або військовозобов’язаного та статус його родичів.

Консультація юриста

Військовослужбовець та/або військовозобов’язаний повинен забезпечити документальне підтвердження загибелі або безвісти зникнення своїх близьких родичів. Це може бути у вигляді офіційного повідомлення від компетентних органів, свідоцтва про смерть або іншої документації, яка засвідчує статус родичів.

Закон також передбачає, що військовослужбовець та/або військовозобов’язаний, який пережив загибель або безвісти зникнення близьких родичів, може звернутися до військового психолога або психотерапевта для отримання підтримки та допомоги у вирішенні психологічних труднощів, пов’язаних із загибеллю родичів.

Остаточне рішення про звільнення з військової служби у зв’язку зі смертю або безвісти зникненням родичів приймається компетентними органами військового управління.

ЧОМУ ВАРТО ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЮРИСТА ЩОДО ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, а також зміни та доповнення до вказаних Законів, також “Порядок проходження медико-соціальної експертизи та проходження ВЛК військовослужбовцями та військовозобов’язаними” зміни до Законів, в тому числі Закон України № 8009 від 14.07.2023 – спрямовані на захист прав військовослужбовців та забезпечення їхньої соціальної захищеності у складних умовах воєнного стану. Військові, які стоять на захисті Батьківщини, повинні мати впевненість, що їх права і потреби також беруться до уваги та підтримуються державою.

Висококваліфіковані адвокати Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери» надають клієнту необхідну юридичну допомогу в підготовці заяв, звернень, запитів та збору інших необхідних документів для отримання статусу «зниклий безвісти під час несення служби», «загинув під час виконання бойового завдання», «перебування в полоні».

Ми розуміємо, на скільки важливий даний процес та його вплив на майбутнє життя для кожного клієнта.

Вас також може зацікавити: подвійне громадянство в Україні.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок