Подвійне громадянство в Україні 2023

В Україні діє принцип єдиного громадянства, проте це не означає що подвійне громадянство заборонене.

Чи дозволено подвійне громадянство в Україні 2023?

Стаття 2 Закону України “Про громадянство України” стверджує: “Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України і навпаки, якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України”.

Тобто, навіть якщо громадянин України набув громадянство іншої держави або держав, то не позбавляється при цьому українського громадянства і в правових відносинах з Україною надалі визнається лише громадянином України.

Наше адвокатське об’єднання “Бачинський Та Партнери” має команду міграційних юристів з великим досвідом та знаннями у галузі міграційного права. Ми надаємо якісну та професійну правову допомогу, щоб допомогти нашим клієнтам досягти їхніх міграційних цілей та захистити свої права.

Відповідальність за подвійне громадянство в Україні 2023

Порядок декларування другого громадянства в Україні відсутній, отже довести факт наявності двох та більше громадянств практично неможливо.

Законом визначено, що неподання або несвоєчасне подання заяви громадянина, який добровільно отримав іноземне громадянство (підданство) іншої країни тягне за собою стягнення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 грн.).

Але це лише прописано у законодавстві, на практиці ця адміністративна відповідальність не застосовується. Кримінальної відповідальності за неповідомлення також немає.

Єдине можливе покарання застосоване до громадянина України, який має паспорт іншої держави, — втрата громадянства України. Однак втрата громадянства України досить тривала та важка процедура, і на практиці поки не застосовувалася.

Консультація юриста

До прикладу, між Україною та державами ЄС немає відповідного договору про обмін інформацією, тож про ваш другий паспорт не так просто довідатися. Вас також може зацікавити: наслідки ухилення від мобілізації.

Закон про подвійне громадянство в Україні

В Україні інститут громадянства регулюється, головним чином, Законом України “Про громадянство України” N 2235-III від 18 січня 2001 року (далі – Законом) та Європейською конвенцією про громадянство, що була ратифікована Верховною Радою України 20 вересня 2006 року.

Незважаючи на те, що в цьому документі зафіксовано принцип “єдиного громадянства”, у ньому відсутня норма про недопустимість випадків множинного громадянства. У п. 1 частини першої ст. 2 Закону України “Про громадянство України” зазначено, що “якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визначається лише громадянином України…”.

Отже, закон не забороняє подвійне громадянство, а лише не визнає його: за наявності в громадянина України громадянства іншої держави до нього застосовуються всі закони України, як і до решти громадян. Це порушує ст. 4 Конституції України, породжує факти існування в Україні явища біпатризму й суперечить міжнародним зобов’язанням, взятим Україною на себе, в яких проголошений курс на уникнення випадків подвійного громадянства.

Штраф за подвійне громадянство в Україні

Сума штрафу за подвійне громадянство

Законом визначено, що неподання або несвоєчасне подання заяви громадянина, який добровільно отримав іноземне громадянство (підданство) іншої країни тягне за собою стягнення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 грн.).

Але це лише прописано у законодавстві, на практиці ця адміністративна відповідальність не застосовується. Кримінальної відповідальності за неповідомлення також немає.

Примусове позбавлення громадянства

У статті 25 Конституції України зазначено: “Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Консультація юриста

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий iншiй державi. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами”.

Проте громадянство України може бути припинене:

  1. внаслідок виходу з громадянства України;
  2. внаслідок втрати громадянства України;
  3. за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Вихід з громадянства України здійснюється тільки за клопотанням особи і чинне виключно з дня видачі Указу Президента України про припинення громадянства щодо певної особи.

Військовий обов’язок людей з подвійним громадянством

Що ж робити з виконанням військового обов’язку та отримання дипломатичного захисту, якщо маєш два та більше громадянств?

Відповідно до статті 3 Гаазької конвенції, прийнятою Лігою Націй 12 квітня 1930 p., держава не може надавати дипломатичний захист будь-кому із своїх громадян від іншої держави, громадянином якої така особа є. При знаходженні в третій країні особа, яка має громадянство двох і більше країн, розглядається як така, що має тільки одне громадянство.

Часто визначення якої держави є громадянин вирішується лише у судовому порядку.

У випадку ж, коли особа виконала свій військовий обов’язок на території однієї із країн, громадянином якої вона є, може постати питання про притягнення її до відповідальності за ухилення від виконання військового обов’язку, або за недозволену службу в іноземній армії.

Європейською конвенцією про скорочення випадків багатогромадянства від 6 травня 1963 р. передбачено, що від осіб, які мають громадянство двох чи більше держав-учасниць, вимагається виконувати свій військовий обов’язок тільки щодо однієї із цих країн. Але учасницею зазначеної Конвенції Україна не може бути, оскільки в принципі заперечує подвійне громадянство.

Ми готові надати нашим клієнтам юридичну допомогу на будь-якому етапі розв’язання юридичних питань – від надання першої консультації до проведення судових процесів. Наша мета – допомогти клієнтам досягнути успішного результату та захистити їхні права та інтереси.

Вас також може зацікавити: відстрочка від мобілізації.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок