Дозвіл санітарно-епідеміологічної служби в Україні (СЕС)

Підприємці, які тільки розпочинають власну справу, стикаються з необхідністю отримати дозвіл СЕС (дозвіл санітарно-епідеміологічної служби). Вимоги законодавства щодо необхідності санітарно-епідеміологічного нагляду відносяться до різноманітних видів діяльності, зокрема, таких як виробництво, імпорт та реалізація харчової та іншої продукції, операції з земельними ділянками, будівництво або реконструкція будівель, відкриття та діяльність кафе, ресторанів, косметологічних або медичних закладів та ін.
Сфера дозволів СЕС регулюється досить великою кількість нормативних документів. Тому підприємцям слід врахувати, що виконати усі вимоги СЕС на підприємстві, самостійно пройти процедури експертизи та видачі дозволу, а також отримати чітку інформацію щодо своїх прав і обов’язків без юридичного супроводу фахівців надзвичайно складно. Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» пропонує вам повний юридичний супровід у справі отримання дозволів, а також проконсультує щодо того, як отримати дозвіл (висновок) СЕС на продукцію, на відкриття кафе, тощо.

Процедура видачі дозволу СЕС

Відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХІІ (статті 15, 16, 17, 25), органи державної санітарно-епідеміологічної служби уповноважені на здійснення по відношенню до підприємців наступних дозвільних процедур:

 • узгодження надання земельних ділянок під будівництво;
 • погодження розміщення виробничих об’єктів;
 • надання дозволів СЕС на здійснення окремих видів діяльності;
 • узгодження надання дозволів СЕС на здійснення окремих видів діяльності;
 • твердження (фактично – дозвіл СЕС) проектної та науково-технічної документації на будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого, соціально-культурного та іншого призначення;
 • узгодження розробки, виготовлення і використання нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, Нових технологій;
 • надання висновків (фактично – дозвіл СЕС) на реалізацію й використання продукції іноземного виробництва, у разі відсутності даних щодо її безпеки для здоров’я населення України;
 • надання висновків (фактично – дозвіл СЕС) на розробку та виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та обробки;
 • надання дозволів СЕС на виробництво, зберігання, транспортування, використання продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

Порядок видачі дозволу СЕС

На жаль, на теперішній момент в Україні є проблема із відсутністю нормативних актів, які регулювали би питання видачі дозволів СЕС. Виняток становить «Положення про порядок видачі установами державної санепідслужби висновків щодо відповідності вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовності підприємства до роботи для отримання дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації», затверджене постановою Головного державного санітарного лікаря України від 23 квітня 2001 р. №51.
Слід вказати на наявність таких нормативних актів, що регулюють окремі питання в сфері видачі дозволів СЕС:

 • Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 жовтня 2000р. № 247;
 • Наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про надання висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення окремих видів господарської діяльності” від 13 серпня 2001р. № 333 – затвердив форми відповідних висновків СЕС;

Перелік робіт та послуг у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002р. № 1544 – віднесли підготовку та видачу дозволів і висновків СЕС до платних робіт і послуг.
Таким чином, нормативно врегульована лише процедура видачі органами державної санітарно-епідеміологічної служби висновків СЕС про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовність підприємств до роботи. Юридичні аспекти зазначеної процедури визначено Положенням про порядок видачі установами державної санепідемслужби висновків про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовність підприємств до роботи для отримання дозволу на початок роботи підприємства, Установи, організації, затвердженого постановою Головного санітарного лікаря України від 23 квітня 2001р. № 51. Відповідно до вказаного нормативного акта:

 • висновок СЕС є обов’язковою складовою документів, які є підставою для оформлення дозволів на початок роботи підприємств територіальними управліннями Державного нагляду з охорони праці;
 • видача висновку СЕС здійснюється на госпрозрахунковій основі;
 • для отримання висновку СЕС заявником подаються: 1) заява; 2) свідоцтво про державну реєстрацію; 3) статут підприємства з переліком видів діяльності; 4) документи на право використання приміщень; 5) позитивний висновок на проектну документацію; 6) гігієнічні висновки на сировину, матеріали і готову продукцію, що використовується в технологічних обладнання; 7) результати попередніх медичних оглядів працівників у відповідності з вимогами чинного санітарного законодавства;
 • висновок СЕС видається протягом 10 днів з моменту отримання заяви та необхідних документів;
 • органи державної санітарно-епідеміологічна служби вправі робити запит про додаткові матеріалах від заявника.

У разі запиту органів державної санітарно-епідеміологічної служби про надання заявником додаткових документів – термін розгляду документів встановлюється з дня надходження додатково запитаних документів.
Враховуючи вище викладене, до недоліків процедури видачі органами державної санітарно-епідеміологічної служби висновків СЕС про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовність підприємств до роботи слід віднести:

 • відсутність будь-яких нормативно встановлених тарифів на видачу висновків СЕС;
 • відсутність виключного переліку документів, які є підставою для видачі висновків СЕС;
 • можливість подовжувати строки видачі висновків СЕС, зловживаючи правом на запит про подачу додаткових документів.

Процедура відкриття кафе

Підприємців, які вирішили відкрити заклад громадського харчування, цілком закономірно турбує питання: що потрібно для відкриття власного кафе.
Слід врахувати, що крім того, що вам необхідно отримати дозвіл СЕС на відкриття кафе, вам також потрібна і інша документація, зокрема:

 • найважливішим для відкриття кафе або ресторану є, без сумнівів, експлуатаційний дозвіл СЕС (санепідемстанції);
 • не менш важливим є так званий дозвіл МНС – дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень;
 • також слід отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
 • дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі та в певних випадках – інші дозволи, наприклад, на відкриття літнього майданчика, тощо.

Якщо вас цікавить порядок відкриття ресторану та як отримати статус закладу громадського харчування, ви можете ознайомитись із нашою статтею, у якій докладно розповідається про те, які документи треба для відкриття кафе.

Дозвіл та висновок СЕС у Львові

Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» пропонує повний юридичний супровід у справі отримання дозволів СЕС у Львові. Ми повністю проконсультуємо вас з питань, як відкрити кафе у 2018 році або розпочати іншу власну справу.
Адвокати у Львові також пропонують повний юридичний супровід судових справ у місті Львів. Ми з готовністю надамо вам допомогу у отриманні візи в Україну, а також в будь-яких операціях з нерухомістю, таких, як купівля квартири в новобудові, приватизація земельної ділянки, тощо.

Звертайтесь у Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» за контактами:
Kyivstar +380(96) 0020100
Vodafone +380(50)4317084
стаціонар +380(32)2473544
E-mail: [email protected]

Дозвіл санітарно-епідеміологічної служби в Україні (СЕС)

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок