Податкові перевірки: види та характеристика

Податкові перевірки є основним способом здійснення контролюючої функції органами державної податкової служби, і, враховуючи сьогоденні українські реалії, одним із найменш приємних елементів взаємовідносин між господарюючими суб’єктами та органами влади.

Види податкових перевірок в Україні

Податкові перевірки у діючому на сьогодні податковому законодавстві бувають трьох видів: камеральні, документальні та фактичні. Крім того, документальні перевірки можуть бути плановими або позаплановими, а також виїзними чи невиїзними.

Камеральні перевірки здійснюються у приміщенні органу ДПС і тільки на підставі даних, які містяться у податкових деклараціях (розрахунках). Для її проведення не вимагається спеціального рішення чи обов’язкової присутності платника податків.

При документальній перевірці здійснюється контроль на підставі аналізу вже не тільки податкових декларацій, а й іншої бухгалтерської та фінансової звітності, первинних документів тощо. Проводячи документальну перевірку, контролюючий орган здійснює контроль щодо своєчасності та повноти нарахування усіх податків і зборів, дотримання валютного законодавства, оформлення трудових відносин з працівниками в межах повноважень, покладених на органи податкової служби.

Планова перевірка проводиться тільки у відповідності до плану-графіку перевірок з періодичністю, визначеною Податковим кодексом України. ЇЇ здійснення вимагає прийняття відповідного рішення керівника контролюючого органу і з обов’язковим попереднім повідомленням платника податку.

Позапланова документальна перевірка може бути проведена, якщо існують певні визначені законом підстави, зокрема, неподання податкової декларації у визначений строк, виявлені факти про можливі порушення при здійсненні перевірок інших платників, виявлення недостовірності даних у деклараціях, при ліквідації чи реорганізації господарюючого суб’єкта тощо.

Для невиїзних документальних податкових перевірок необхідним є прийняття відповідного рішення та попереднє повідомлення платника податків, але його присутність на перевірці не є обов’язковою.

Окремий вид податкової перевірки

В Податковому кодексі, в ст. 75.1.3 визначено ще один окремий вид податкової перевірки – фактична перевірка, яка здійснюється за місцем фактичного здійснення платником податків господарської діяльності, розміщення господарських об’єктів або інших об’єктів його права власності. Фактична перевірка стосується дотримання порядку здійснення розрахунково-касових операцій, наявності необхідних свідоцтв, ліцензій, патентів, зокрема і щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, а також дотримання роботодавцем вимог закону оформлення трудових відносин з працівниками, укладення трудового договору.

Консультація юриста

Фактична перевірка проводиться без попередження платника податку, на підставі рішення керівника органу ДПС або за наявності визначених податковим кодексом обставин.

Фактична перевірка проводиться двома (або більше) працівниками податкового органу у присутності посадових осіб платника податку або особи, що здійснює розрахунково-касові операції.

Якщо камеральні перевірки часто є взагалі не відчутними для платників податків, які ведуть бухгалтерський облік належним чином, а до планових перевірок так чи інакше завжди є змога підготуватися, то позапланові документальні, а тим більше фактичні перевірки можуть стати неприємним сюрпризом для керівництва та всього робочого колективу.

Інтернет-сайти, професійні видання, різного роду тренінги та семінари для підприємців дають значну кількість важливих і ефективних порад, яких необхідно дотримуватися, якщо до вас завітали податківці.

Однак на практиці виходить так, що коли до бухгалтерії приходить інспектор зі своїми вимогами і побажаннями, працівники можуть попросту забути про всі основні правила, та пропустити важливі моменти, які потім можуть стати ключовими при оскарженні донарахування податків чи штрафних санкцій.

Експерти відзначають, за сьогоднішніх умов не може йтися про жодну оптимізацію податкової системи, яку ставили за ціль при проведенні податкової реформи, зокрема і щодо питання податкового контролю та податкових перевірок.

Безумовно позитивним рішенням українського уряду стало встановлення мораторію на податкові перевірки малих суб’єктів господарювання протягом 2015-2016 років. Однак фіскальний тиск контролюючих органів на всі інші підприємства залишається істотним.

В цій ситуації, суб’єктам господарської діяльності залишається тільки покладатися на фахову підготовку до перевірок та належне їх юридичне забезпечення. Через це, варто доручити це юристам, які мають достатній досвід роботи з такого роду проблемами.

Податкові перевірки: види та характеристика

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок