ПОМИЛКИ У ДОКУМЕНТАХ: ЩО РОБИТИ ІНОЗЕМЦЮ

Непоодинокими є випадки, коли іноземці не можуть використати документи тому, що зазначені в них відомості про особу не відповідають записам, які містяться у паспорті чи в іншому документі. Це значно ускладнює процес підготовки документів іноземцем. У зв’язку з неправильним написанням хоча б однієї букви у імені або ж цифри у даті, іноземець фактично позбавлений можливості отримати дозвіл на імміграцію чи набути українське громадянство.

Де та чому трапляються розбіжності у документах

Найчастіше помилки трапляються у паспортах, свідоцтвах про народження, свідоцтвах про шлюб, правовстановлюючих документах. Тому при отриманні нових документів важливо уважно перевіряти правильність написання прізвища, імені та інших особистих даних, беручи до уваги інші документи. Особа може просто не помітити розбіжностей у внесених даних або ж вважає їх несуттєвими. Однак наявність навіть незначних розбіжностей у написані прізвища чи імені у декількох документах може ускладнити оформлення нових документів у майбутньому. До прикладу, у разі прийняття іноземцем спадщини, під час отримання дозволу на імміграцію в Україну чи набуття українського громадянства.

Міграційні питання можуть бути дуже складними та потребують великої уваги до деталей. Якщо ви шукаєте допомогу в рішенні питань з міграції, міграційний адвокат зможе надати вам кваліфіковану правову допомогу.

Причин виникнення розбіжностей у документах можна навести декілька. Серед найпоширеніших такі:

  • Зміна правил написання прізвищ, імен

Особливо це стосується випадків, коли документ був виданий ще на початку минулого століття чи навіть раніше. Адже правила написання прізвищ, імен зазнавали численних змін та модифікацій протягом всього свого часу існування в Україні та іноземних державах, до складу яких входили українські землі. Наприклад, одне й те ж ім’я може мати свої національні форми у різних мовах. Відтак, записи у документах, виданих різними державами можуть відрізнятися. Поширеними є випадки виявлення іноземцями розбіжностей під час підготовки документів, які підтверджують їх українське походження. Такі документи необхідні для отримання дозволу на імміграцію в Україну чи набуття українського громадянства. Часто такі документи були видані органами радянської влади, де особисті дані особи були зазначені здебільшого російською мовою. Зі здобуттям Україною незалежності власники цих документів отримали нові українські документи, у яких написання прізвища, імені чи по батькові могло відрізнятися.

  • Зміна правил транслітерації українського алфавіту латиницею

З початком оформлення нових українських ID-паспортів кожен його власник отримав офіційну транслітерацію прізвища та імені згідно з єдиними правилами транслітерації, затвердженими урядом. Правила неодноразово зазнавали змін, тому на практиці можливі випадки, коли одна й та ж особа має різні записи прізвища та імені латиницею у ID-картці та закордонному паспорті, який був отриманий набагато раніше. Подібна ситуація може трапитися з документами членів однієї сім’ї, а також їхніми родичами-іноземцями. Незважаючи на те, що  українською мовою прізвище зазначено одинаково, транслітерація – різна.

  • Людський фактор

І все ж при оформленні документів інформація вноситься працівником відповідного органу, тому не можна виключати людський фактор як причину виникнення розбіжностей у документах. У рідкісних випадках уповноважена особа може не помітити невідповідність внесених даних інформації, яка містяться у документі особи.

До появи розбіжностей у документах може призвести також неправильний переклад документа українською мовою. Перекладач може допустити помилку при перекладі на українську мову особистих даних іноземця, зазначених у паспорті чи в іншому документі. Насампередпри оформленні українських документів працівник державного органа  буде брати до уваги переклад документа. Як наслідок, у майбутньому іноземець може зіткнутися з серйозними проблемами при отриманні інших документів в Україні.

Консультація юриста

Міграційне право є важливим і складним питанням для багатьох людей, які шукають кращі умови життя та роботи в інших країнах. Тому, якщо ви маєте будь-які питання або проблеми з міграційним правом, вам може знадобитися кваліфікована допомога міграційного адвоката або іншого фахівця у цій галузі.

Як діяти

Існує два можливих шляхи вирішення проблеми: звернення до органу, яким було видано документ, та звернення до суду.

  • Звернення до органу, яким було видано документ

Найпростішим та найшвидшим способом усунення недоліків у документі є звернення до органу видачі з проханням виправити виявлені розбіжності. До прикладу, питання про внесення змін до актових записів цивільного стану вирішується у строк до трьох місяців з моменту звернення. Однак такий варіант вирішення проблеми може підійти далеко не всім іноземцям, адже відповідний орган може бути ліквідований чи необхідні архівні документи відсутні тощо. У такому випадку слід звертатися безпосередньо до суду.

  • Звернення до суду

Якщо ж помилки у документах не було вчасно усунуто або виправлення неможливе, іноземцеві необхідно звертатися до суду. Іноземці нарівні з громадянами України користуються правом звернення до українських судів для захисту своїх  прав та законних інтересів.

На практиці найбільш поширеними є випадки отримання дозволу на імміграцію в Україну чи набуття українського громадянства за територіальним походженням. Однак, часто документи, які підтверджують українське походження іноземця не збереглися чи є такими, що не можуть бути використаними, зокрема у зв’язку з розбіжностями у написанні його даних чи даних українських родичів. З юридичної точки зору вони не вважаються родичами. Тому іноземці змушені звертатися до українських судів із заявою про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами чи про встановлення факту народження особи на території України. Такі факти повинні бути належним чином обґрунтовані та підкріплені доказами, які підтверджують обставини, викладені у заяві. Такими доказами можуть бути свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть, архівні документи та ін.

Незважаючи на те, що розгляд подібних справ здійснюється у спрощеному порядку, іноземцям необхідно бути готовим до того, що такий шлях вирішення проблеми є досить часозатратним. Втім, варто пам’ятати, що отримане позитивне судове рішення про встановлення юридичного факту не замінює документ з недоліками, а є підставою для одержання нового документа.

Відтак, розбіжність у написані хоча б однієї букви у прізвищі, імені чи по батькові може серйозно ускладнити оформлення документів іноземцем у майбутньому, тому найкраще вирішити проблему відразу до настання негативних наслідків.

Наше адвокатське об’єднання “Бачинський Та Партнери” надає якісну та професійну юридичну допомогу у різних галузях права. Наші юристи мають великий досвід у роботі з клієнтами різних категорій, від приватних осіб до великих компаній, тому ми можемо забезпечити ефективний та комплексний підхід до розв’язання юридичних питань наших клієнтів.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок