Правова охорона знаків на товари і послуги

Згідно ст. 5 ЗУ «Про охорону знаків для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII, в Україні правова охорона надається виключно тим знакам для товарів і послуг (торговельним маркам), які не порушують публічний порядок, моральні принципи та норми, а також зареєстровані згідно встановленого законом порядку. Безпосередньо об’єктом торговельної марки може бути будь-який знак у вигляді певних слів (в т.ч. власні імена), букв, цифр, малюнка, кольору чи їх поєднання або комбінації вищезазначених позначень.

Офіційним підтверджуючим документом набуття права власності на відповідну торговельну марку є – Cвідоцтво, яке видається уповноваженим органом терміном на 10 років з можливістю продовження дії Cвідоцтва за клопотанням власника торговельної марки знову ж таки на наступні 10 років, за умови обов’язкової сплати відповідного збору.

Право на одержання свідоцтва

Обсяг правової охорони знаку для товарів і послуг залежить безпосередньо від його позначення та конкретного переліку товарів і послуг, які охоплюються цим знаком.

Саме ж право на одержання Свідоцтва має кожна особа чи об’єднання певних осіб або їх правонаступники. У випадку, якщо заявка на реєстрацію однієї торговельної марки подана одночасно двома різними заявниками, перевага надається тому заявнику, заявка якого була подана більш ранньою датою.

Згідно законодавства України правова охорона не поширюється на торговельні марки, які нагадують або відтворюють офіційну державну символіку, офіційні назви країн та міжнародних організацій (в т. ч. міжнародні коди держав, наприклад, UA, ENG) офіційні печатки, клейма, відзнаки, факсиміле, відомі твори науки та мистецтва, тощо. Включення до торговельної марки вищезазначених позначень допускається виключно за згодою спеціально створеного колегіального органу при Укрпатенті.

Також правовій охороні не підлягають знаки для товарів і послуг, які:

  • не мають розпізнавальної здатності, тобто, характеризуються відсутністю у позначенні якихось особливих, індивідуальних ознак завдяки яким кожен споживач може відрізняти товари і послуги одного виробника (виконавця) від товарів і послуг іншого. Також можуть не мати розпізнавальної здатності торговельні марки, які є надто простими (наприклад, складаються з однієї букви чи цифри), або навпаки – надто складними, коли складаються з кількох елементів, що жодним чином між собою не пов’язані;
  • включають в себе позначення, що є загальновідомими для позначення відповідних товарів і послуг конкретного виду;
  • є лише описом щодо вказаних у заявці товарів і послуг та містять вказівку на вид, кількісні, якісні властивості товарів, їх призначення, тощо;
  • є оманливими стосовно товарів чи послуг або осіб, які їх виготовляють чи надають.

Крім цього, не можуть бути зареєстровані торговельні марки, які є настільки спорідненими та подібними, що їх можна переплутати з іншими, вже раніше зареєстрованими торговельними марками, загальновідомими фірмовими найменуваннями, кваліфікованими зазначеннями походження товарів, промисловими зразками тощо.

Додатково див. наші послуги у сфері інтелектуального права

При виникненні питань пов’язаних із реєстрацією торговельної марки, звертайтесь за телефонами: + 38 096 002 01 00; 032 247 35 44.

Правова охорона знаків на товари і послуги

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок