Реєстрація акціонерного товариства (АТ)

Як зареєструвати акціонерне товариство

Наразі дві найпопулярніші форми ведення бізнесу в Україні це товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та акціонерне товариство (АТ). Акціонерне товарисво є хорошим вибором для підприємців, оскільки дозволяє у коротки термін залучити велику кількість коштів та пришвидшити розвиток діяльності. Однак, потрібно зважати на дещо ускладнену процедуру створення акціонерного товариства.

Поняття та види акціонерних товариств

Перш ніж говорити рпо процедуру створення та реєстрації, необхідно з’ясувати, що таке акціонерне товариство, які типи акціонерних товариств існують та різницю між ними і хто може зареєструвати акціонерне товариство в Україні. У цих питаннях будемо керватись Законом України “Про акціонерні товариства” (далі – “Закон”).

Згідно ст. 2 Закону, Акціонерне товариство – це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. З цього визначення бачимо головну відмінність акціонерного товариства від інших організаційно правових форм юридичних осіб – його капітал ділиться на акції, які придбавають акціонери (учасники АТ). Акції посвідчують корпоративні права акціонерів (одній акції пропорційна певна кількість голосів), що дає змогу окремому акціонеру мати більший чи менший вплив на діяльність товариства а також дають право на отримання дивідендів. Згідно ст. 34 Закону, Дивіденд – це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

Існують два види акціонерних товариств – публічне акціонерне товариство (ПАТ) та приватне акціонерне товариство (ПрАТ). Щоб зрозуміти різницю, звернемось до визначення ПАТ, пропонованого п. 26  ст. 2 Закону – публічне акціонерне товариство – акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на організованому ринку капіталу. Згідно ст. 97 ЗУ “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, публічна пропозиція цінних паперів (також “публічна пропозиція”) – це пропозиція, звернена до невизначеного кола осіб, про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією. Таким чином що розуміємо, що публічне акціонерне товариство продає акції усім охочим третім особам, приватне – лише визначеному колу осіб.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти. Мінімальна кількість засновників – одна особа, максимальна кількість не обмежується.

Стоврення АТ. Емісія акцій товариства

Процедура створення акціонерного товариства є доволі комплексною. Її ускладнює емісія акцій товариства – сукупність дій емітента (у даному випадку – АТ), спрямованих на реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх розміщення серед інвесторів у фінансові інструменти.

Перший етап це проведення зборів засновників, на яких приймається рішення власне створити акціонерне товариство та провести емісію акцій. Емісія проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Аби розпочати емісію необхідно подати заяву та зібрати пакет документів, зокрема це може бути фінансова звітність за певний період. Рекомендуємо звернутись до юриста корпоративної практики, аби найскладніший етап у створенні акціонерного товариства пройшов без проблем.

Далі слідує укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів. Цей же орган присвоює акціям міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів. Засновники товариства викупляють випущені акції шляхом внесення коштів або майна. Так формується статутний капітал товариства. Важливо зазначити, що при створені АТ забороняється здійснювати публічну пропозицію, тобто на цьому етапі акції можуть придбати лише засновники. Останнім кроком перед державною реєстрацією є проведення установчих зборів акціонерного товариства. На установчих зборах затверджується результат емісії акцій, а також завтерджується статут, найменування, юридична адреса, оюирається правління тощо. В залежності від ситуації та типу акціонерного товариства, на розгляд установчих зборів виносяться й інші питання. Прийняті рішення оформляються Протоколом.

Державна реєстрація АТ

Насупним етапом є реєстрація акціонерного товариства в державних органах. Згідно статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, для цього необхідно подати державному реєстратору наступні документи:

  • Заповнену Заяву встановленої про державну реєстрацію створення юридичної особи;
  • Оригінал або завірену копію Проктоколу Установчих зборів;
  • Оригінал або завірену копію Статуту товариства;
  • Структуру власності товариства;
  • Документи, що підтверджують викуп акцій засновниками товариства.

 Документи можна подати до державного реєстратора особисто, засобами поштового зв’язку або через представника (у такому разі обов’язково подається оригінал або завірена копія довіреності). На завершення потрібно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Звіт про ппроведення емісії акцій та отримати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Висновки

Створення акціонерного товариства – складна процедура, що потребує багатьох додаткових кроків, порівняно з іншими організаційно-правовими формами юридичних осіб. Доволі часто ця складність відлякує підприємців та стимулює зробити вибір на користь іншого типу підприємства. Звернувшись до юриста з корпоративного права, Ви можете бути певні, що безпроблемно пройдете складний шлях реєстрації акціонарного товариства та насолодитесь плодами своїх зусиль у найкоротший термін.

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок