Як отримати ліцензію для ЗДО

Якщо ви плануєте провадити діяльність у сфері дошкільної освіти (далі – «ЗДО»), тоді вам обов’язково потрібно отримати ліцензію (ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про дошкільну освіти»). Часто на практиці можна зустріти «обхід» приватними ЗДО цього обов’язку шляхом декларування, нібито підприємець здійснює «денний догляд за дітьми» (КВЕД 88.91) чи забезпечує «інші види освіти» (КВЕД 85.59), а не надає послуги з «дошкільної освіти» (КВЕД 85.10, який підлягає ліцензуванню).

Консультація юриста

Такий підхід не можна оцінити як коректний, оскільки перелік переваг, як-от відсутність потреби отримувати ліцензію, свобода від перевірок ліцензійного чи інших органів державної влади (оскільки вони не знають про ваше існування) є оманливими та існують до «першого випадку» в ЗДО або скарги одного з батьків дітей до компетентних органів.

На додачу слід пам’ятати, що штраф за здійснення ліцензійної діяльності без отримання такої ліцензії становить від 17 000 грн – 34 000 грн (ч. 1 ст. 164 КУпАП) за перше адміністративне правопорушення та від 34 000 грн – 85 000 грн за повторне, протягом року правопорушення (ч. 2 ст. 164 КУпАП).

Отже, у цій статті ми розглянемо порядок отримання ліцензії, переваги, які вона надає суб’єктам підприємницької діяльності, крім того, що це обов’язок, та доведемо оманливість переваг діяльності без отримання такої ліцензії.

Порядок отримання ліцензії для відкриття закладу дошкільної освяти

За результатами змін до законодавства у сфері освіти законодавцем було значно спрощено процедуру отримання ліцензій для ЗДО. Насамперед це виявляється у тому, що працівники органу ліцензування та Держпродспоживслужби не здійснюють виїзд до ЗДО з метою перевірки дотримання вимог законодавства перед видачею ліцензії. Натомість заявник при поданні документів до органу ліцензування долучає лист-звернення, у якому декларує зобов’язання дотримуватись кадрових, організаційних, технічних, освітніх та інших вимог.

Перелік документів

Спрощення також зазнав і перелік документів, які подаються для отримання ліцензії для ЗДО. Він визначений у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, затвердженої Постановою КМУ № 1187, і виглядає наступним чином:

Консультація юриста

 1. Письмове зобов’язання про дотримання усіх вимог – складається та оформлюється у довільній формі з обов’язковим закріплення тексту про зобов’язання та перелічення усіх родових понять вимог;
 2. Копію документів, які засвідчують рівень освіти керівника ЗДО та рівень володіння державною мовою – до керівників приватних ЗДО у законодавстві встановлений обов’язок мати вищу освіту. Вища освіта підтверджується копією відповідного диплому.
  Щодо рівня володіння державною мовою, то з 16.07.2021 року він засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, відповідно до ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (раніше документом про вищу освіту, де містився бал з української мови або атестатом);
 3. Копію медичної книжки керівника ЗДО, встановленого зразка;
 4. Копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання та копію РНОКПП (для фізичної особи – підприємця);
 5. Письмове підтвердження довільної форми про відсутність над ліцензіатом прямого чи опосередкованого контролю резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;
 6. Опис документів, які подаються органу ліцензування;
 7. Ну і на звершення сама заява про отримання ліцензії.

Це перелік документів є виключним, проте часто орган ліцензування може запитувати додаткову інформацію, як-от квадратура ЗДО, кількість груп та їх наповнюваність, яка планується ліцензіатом тощо. Тому з практики ми виокремили додатковий перелік документів для виключення зайвих питань зі сторони органу ліцензування:

 1. Копію виписки про реєстрацію фізичної особи – підприємця/юридичної особи – виключно в інформаційних цілях, хоча орган ліцензування часто самостійно просить надати такий документ;
 2. Копію договору оренди приміщення, технічного паспорта чи іншого документа, яким підтверджується квадратура у ЗДО – також надається лише для сприяння органу ліцензування і не є обов’язковим, тому можна і не надавати. Характеру обов’язкового набуває у разі подання документів для розширення провадження освітньої діяльності;
 3. Положення про ЗДО, затверджене ФОПом або Статут юридичної особи – подається, аби в ліцензії не було вказане лише найменування суб’єкта господарювання, а й згадувалась сама назва ЗДО. Для ФОПа це особливо актуально, оскільки його найменуванням є вказівка на правову форму (ФОП) та ПІБ, тому з репутаційних міркувань це корисно;
 4. Довіреність, якщо документи будуть підписуватись та подаватись у порядку представництва.

Ліцензійний орган

Органом, який видає ліцензії для провадження дошкільної освіти є відповідна обласна державна адміністрація.

Строк видачі ліцензії

Строк видачі ліцензії становить до 10 робочих днів (ч. 8 ст. 13 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності»). Тим не менш, на практиці цей строк у переважній більшості випадків виходить за межі, встановлені Законом, тому слід орієнтуватись на строк до 1 календарного місяця.

Сплата адміністративного збору

10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії, що станом на листопад 2022 року становить 250,8 грн (абз. 2 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності»).

Сплата адміністративного збору проводиться за реквізитами, які надає орган ліцензування не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру (ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності»).

Переваги отримання ліцензії на відкриття дитячого садка та спростування міфів

Податкова знижка або як повернути собі частину сплачених державі коштів

Податковий кодекс України передбачає для фізичних осіб право на податкову знижку зі сплаченого податку на доходи фізичних осіб (становить 18% та вираховується з вашої з/п) на суму коштів, сплачених закладам дошкільної освіти, у яких навчається член сім’ї І ступеня споріднення, зокрема діти такої фізичної особи, усиновлені діти (онуки, рідний брат та сестра не входять до переліку) (пп. 166.3.3. п. 166.3 ст. 166 ПК України).

Як підраховується податкова знижка, приклад:

Консультація юриста

a. 100 000 грн – річна заробітна плата;

b. 18 000 грн – сплачений з неї ПДФО (ставка 18%);

c. 9000 грн – сума, сплачена за навчання в рік.

18 000 – (100 000 – 9000) х 18% = 1620 грн

Проте потрібно пам’ятати, що таке відшкодування можна отримати за обов’язкової наявності двох умов (крім формальної щодо дотримання порядку подання відповідного звіту):

a. Виплати повинні проводитись на рахунок ЗДО, який має ліцензію (денний догляд та інші подібні КВЕДи не спрацюють);

b. Підтвердження фактично сплачених платником податків коштів платіжними та розрахунковими документами.

Консультація юриста

З пропорційним збільшенням сплаченої суми за навчання дитини буде одночасно збільшуватись і сума податкової знижки, тому такий інструмент стає однією із привабливих причин обирати ЗДО з ліцензією, а не ФОПів, які здійснюють «денний догляд» тощо.

Щодо репутаційного аспекту

Для бізнесу, який де-факто надає послуги із забезпечення дошкільної освіти очевидною перевагою буде наявність ліцензії з репутаційних міркувань, оскільки в очах батьків ліцензія свідчить про стандартизацію діяльності підприємця, її легальний характер, а найголовніше – вищий ступінь безпеки їхніх дітей.

На додачу не рідко зустрічаються батьки, які в першу чергу звертають увагу на наявність ліцензії, а у разі її відсутності – відкидають заклад дошкільної освіти при їх виборі.

Міф про частоту проведення перевірок закладів дошкільної освіти

Не рідко можна зустріти як аргумент не бажання підприємців отримувати ліцензію через те, що суб’єкти владних повноважень будуть часто заявлятись на перевірки, тому щодо цього слід сказати наступне.

Під час дії воєнного стану встановлений мораторій на проведення планових перевірок, тому станом на цей момент органи, які здійснюють нагляд за дотриманням законодавства у цій сфері не проводять такі заходи.

Частота проведення планових перевірок диференціюється, виходячи з ризико-орієнтованого підходу, при тому перевірки навіть у найвищій групі ризику не можуть бути частішими, аніж один раз на 2 роки, а якщо порушень не виявлено, тоді такий строк множиться на коефіцієнт 1,5, і для наступної перевірки саме він стає мінімальним (за умови, якщо залишаєтесь у високій групі ризику, а якщо переходите до середньої тоді сягає один раз на 5 років).

Оформлення відносин з працівниками. Чи без цивільно-правового договору буде все так погано?

Однією із переваг, яку називають підприємці, які не бажають отримувати ліцензію- це можливість активно використовувати такий інструмент структурування, як-от цивільно-правовий договір з працівниками, які де-юре є ФОПами. Це пояснюється тим, що перевірки щодо них активно не провадять, оскільки органи не знають, що вони ЗДО, а такий формат співпраці дозволяє їм отримати гнучкість відносин (зокрема одностороннє розірвання, штрафна система тощо), істотне зниження рівня їх формалізації (не потрібно щодо такого працівника вести кадрову та іншу документацію) та зменшення податкового навантаження.

Проте слід взяти до уваги два аспекти:

 1. Розмір адміністративного збору за видачу ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії, що станом на 2023-й рік становить 268 грн 40 коп (абз. 2 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності»).
 2. Крім ризику притягнення вас до адміністративної відповідальності за провадження освітньої діяльності без ліцензії (згадували вище), такий стан справ створює для вас ризик в особі Держпраці в частині адміністративної відповідальності за приховування трудових відносин (якщо спрощенець 1-3 групи, тоді попередження, а потім штраф у розмірі 201 000 гривень станом на дату написання статті – ст. 265 КЗпП). У підсумку ваша діяльність отримує надмірно високі адміністративні ризики, що не можна назвати задовільним.
 3. На час дії воєнного стану у трудовому законодавстві з’явився відмінний інструмент, який дозволить зрівнятись трудовому договору з такими перевагами цивільно-правового, як-от гнучкість договірних відносин та зниження рівня формалізації. Цей інструмент називається – спрощений режим регулювання трудових відносин.

У одній з наших статей ми вже детально оглядали цю новелу у трудовому законодавстві, тому якщо коротко підсумувати, то на час дії воєнного стану роботодавці (крім великого бізнесу) можуть укладати трудові договори, які, практично, нічим не гірші за цивільно-правові, оскільки дозволяють встановлювати індивідуалізовану систему припинення трудового договору (не тільки з підстав, які в КЗпП, а навіть одностороннє розірвання), систему відповідальності, у якій будуть штрафи, без обмежень лише доганами та багато інших прогресивних положень.

А найголовніше – згаданий режим звільняє вас від обов’язкового ведення міріади кадрової, організаційно та іншої документи, замінивши їх лише трудовим договором.

Щодо питання зменшення податкового навантаження, то воно не зазнало ніяких змін, і вам доведеться сплачувати ПДФО, ВЗ та ЄСВ за загальними ставками та правилами.

Консультація юриста

Підсумовуючи усе написане вище, з розумінням, що кожна ситуація потребує індивідуальних рішень все ж звертаємо вашу увагу на переваги діяльності у сфері дошкільної освіти з отриманням ліцензії.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок