Зарахування військовослужбовцям до трудового стажу для призначення пенсії з розрахунку один місяць військової служби за три місяці

Клієнт звернувся до адвоката з приводу відмови Пенсійного фонду в призначенні пенсії у зв’язку з недостатністю страхового стажу. Для призначення пенсії клієнту було необхідно мати не менше 25 років страхового стажу.

Рішення ПФУ було мотивоване тим, що клієнт має страхового стажу лише 22 роки 09 місяців 22 днів, в тому числі пільгового підземного стажу за Списком № 1 – 19 років 05 місяців 14 днів та останнім не надано відомостей про проведення атестації робочих місць, запропоновано надати уточнюючі довідки.

Також Пенсійним фондом період військової служби клієнта в особливий період зараховано тільки 4 роки 3 місяці 14 днів (тобто, один до одного), а не з розрахунку один місяць за три, згідно п. 2.3. Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, затвердженого наказом Міністерства оборони України №530 від 14 серпня 2014 року

Адвокатом було підготовлено позовну заяву до суду та здійснено ефективне представництво інтересів клієнта у даній справі.

Позов обгрунтовано тим, що статтею 2 Закону України “Про військовий обов`язок і військову службу” військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров`я і віком громадян України, пов`язаній із захистом Вітчизни.

Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Частиною четвертою вказаної статті Закону передбачено види військової служби, до яких, і зокрема, віднесено й військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

Статтею 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію Закону України «Про пенсійне забезпечення» або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби, які зараховуються до пільгового стажу, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Консультація юриста

Статтею 57 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено пільги по обчисленню стажу за час перебування у складі діючої армії, та встановлено, що час служби зараховується до стажу роботи на пільгових умовах, у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсії за вислугою років військовослужбовцям.

Пунктом 2.3 розділу 2 Положення №530 передбачено, що час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції зараховується на пільгових умовах – один місяць служби за три.

Аналіз наведених норм матеріального права дає підстави для висновку, що зазначена військова служба підлягає зарахуванню до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах – один місяць служби за три місяці.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом у постановах від 5 червня 2018 року у справі №348/347/17, від 30 липня 2019 року у справі № 346/1454/17, від 2 квітня 2020 року у справі №185/4140/17, від 16 червня 2020 року по справі № 185/7049/16-а.

В результаті розгляду даної справи судом було прийнято позитивне рішення про задоволення позову та зобов’язано орган Пенсійного фонду зарахувати період військової служби в особливий період до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах з розрахунку один місяць служби за три місяці.

Тобто, строк військової служби в особливий період клієнта 4 років 3 місяців 14 днів був зарахований більше як 12 років до страхового стажу. Клієнту була призначена пенсія у розмірі більше 18 тис. гривень на місяць.

Вас також може зацікавити: відстрочка від мобілізації.

Aвтор
ВІТАЛІЙ ПІТЕЦЬКИЙ
ВІТАЛІЙ ПІТЕЦЬКИЙ
Адвокат
Керівник практики податкового права

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок