Jak cudzoziemcu uzyskać certyfikaty archiwalne (akt o urodzeniu) z archiwum na Ukrainie?

Certyfikaty archiwalne oraz kopie dokumentów o urodzeniu lub pochodzeniu mogą być wymagane dla wielu procedur w różnych dziedzinach. Co do zasady uzyskanie certyfikatów archiwalnych jest potrzebne dla obywateli Ukrainy dla uzyskania statusu przesiedleńca, złożenia dokumentów dla uzyskania wizy, ustalenia pokrewieństwa w sprawach o dziedziczeniu etc..

Często jednak potrzeba uzyskania informacji w instytucjach archiwalnych na Ukrainie wynika w cudzoziemców.

Do przykładu, obywatele Stanów, Kanady lub innych krajów w celu uzyskania obywatelstwa lub rejestracji miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej, muszą potwierdzić urodzenia ich rodziców w tych krajach Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę, że część terytorium współczesnej Ukrainy w przeszłości należała do innych krajów europejskich, na przykład, Rumunii, Polski, wszystka dokumentacja, łącznie informację o urodzeniu,jest przechowywana w odpowiednich archiwach państwowych Ukrainy.

Należy zauważyć, że archiwa państwowe nie wydają kopie aktów urodzenia (w przeciwieństwie ot duplikatów wydanych przez Urząd Stanu Cywilnego co do osób, rejestracja których  była prowadzona przez takie instytucje).

Instytucji archiwalny uzyskają informację o pochodzeniu osoby na podstawie książek rejestrowych, książek religijnych (kościołów), które były  prowadzone łącznie w ubiegłym wieku.

Instytucji archiwalne wydają certyfikaty, które potwierdzają  informację o urodzeniu. Taki certyfikat archiwalny jest dokumentem oficjalnym.

Aby uzyskać ten certyfikat w instytucji archiwalnej należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu z archiwum. Wniosek ma zawierać informację o:

  • Imię i nazwisko osoby, o której jest potrzebna informacja dla wnioskodawcy;
  • Dane o miejscu urodzenia;
  • Religia;
  • Cel uzyskania takiej informacji.

Ponadto do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający osobę wnioskodawcy i więzi rodzinny wnioskodawcy z osobami o których jest potrzebna informacja.

Dla tego żeby prawnicy naszej kancelarii uzyskali certyfikat archiwalny dla klienta, należy również podać nam pełnomocnictwo, poświadczone zgodnie z ustawą (przez notariusza).

Okres uzyskania certyfikatów  archiwalnych wynosi co do zasady 3-4 tygodnie po złożeniu wniosku.

 

Koszt naszych usług wynosi około 200-300 USD. Cena zawiera opłatę za wydanie oficjalnego certyfikatu, kosztów podróży w przypadku jeśli instytucji archiwalny są w innym mieście (nie Lwów) oraz może obejmować koszty tłumaczenia oficjalnego oraz poświadczenia certyfikatu dla użytku na terytorium obcego państwa.

Jak cudzoziemcu uzyskać certyfikaty archiwalne (akt o urodzeniu) z archiwum na Ukrainie?

We will
call you