SPONTANICZNA BUDOWA I SPOSOBY JEJ LEGALIZACJI

Budowanie „zrób to sam” lub jak ludzie nazywają to po prostu samodzielną konstrukcją, to dość interesujący temat. Tak, można go znaleźć w prawie każdej osadzie. Ale tylko w niektórych przypadkach są to odosobnione przypadki, aw innych masowy charakter. Często ludzie budują ten lub inny budynek, konstrukcję, a nawet pełnoprawny budynek mieszkalny bez żadnych dokumentów, to znaczy arbitralnie i niezależnie. Można zauważyć, że dotyczy to garaży budowanych na własnym terenie, w pobliżu legalnie wybudowanego domu, oraz dobudówek do budynków wielomieszkaniowych (w szczególności zwiększenie powierzchni mieszkań zlokalizowanych na pierwszych kondygnacjach kosztem przyłączonego terytorium). Uzyskanie pozwoleń na budowę ma kluczowe znaczenie, ale ludzie je lekceważą.

Ustawodawca wyraźnie definiuje spontaniczną konstrukcję, znajduje to w art. 376 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.

CO JEST NEGATYWNEGO W SAMOROZWOJU?

 • Taki budynek wzniesiono bez pozwoleń.
 • Nie da się go w pełni wykorzystać.
 • Nie można go sprzedać, wypożyczyć, podarować ani przekazać.
 • Nie jest możliwe legalne połączenie wszystkich komunikatów inżynieryjnych.
 • Nie ma też możliwości zarejestrowania w nim kogoś, ani wystawienia dotacji.
 • Grzywny są stosunkowo wysokie.
 • Zawsze istnieje możliwość, że taka spontaniczna konstrukcja zostanie zburzona decyzją sądu.

JAKIE OBIEKTY MOŻNA ZAKLASYFIKOWAĆ JAKO OBIEKTY SKONSTRUOWANE SAMODZIELNIE?

 • zbudowany na działce o niewłaściwym przeznaczeniu (na przykład budynek mieszkalny znajduje się na gruncie rolnym);
 • bez pozwolenia, dokumentacja projektowa (nie tylko oryginalnie wybudowana, ale także zrekonstruowana);
 • z naruszeniem państwowych norm i zasad budowlanych;

JAK ZALEGALIZOWAĆ SPONTANICZNĄ BUDOWĘ?

Są dwa sposoby – w sądzie lub za pośrednictwem organów państwowych. Przyjrzyjmy się każdemu z nich. 

Legalizacja samorządu w sądzie

Konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu do sądu, ale tutaj warto zauważyć, że z uwagi na praktykę orzeczniczą rozstrzygnięcia w takich sprawach nie zawsze są pozytywne. 

Należy wziąć pod uwagę kilka aspektów i dodać do roszczenia wniosek właściwych organów o możliwości niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Mogą to być zaświadczenia lub wnioski właściwego organu urbanistyczno-architektonicznego, państwowych służb nadzoru (kontroli) dotyczące zgodności obiektu z wymaganiami norm sanitarnych, przeciwpożarowych, środowiskowych itp. Ważne jest, aby dokumenty te potwierdzały zgodność samowolnej budowy z przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Fakt prawny otrzymania pozytywnego orzeczenia sądowego stanowi z kolei gwarancję legalności faktycznego układu dostępnego po stronie powoda, a także niezbędny element do zakończenia układu prawnego, gdyż bez pozytywnego orzeczenie sądu po stronie wnioskodawcy, własność jeszcze nie powstała.

Legalizacja przedłużenia na zamówienie przez organy państwowe

Należy wystąpić do właściwego organu samorządu terytorialnego za pośrednictwem Tsnap i złożyć pakiet dokumentów. Ta sama usługa jest dostępna dla self-builderów należących do SS1 i na portalu DIYA. Wymagane dokumenty:

 • wypełnione oświadczenie o gotowości do eksploatacji samodzielnie budowanych obiektów na działce o odpowiednim przeznaczeniu;
 • kopia i oryginał paszportu oraz kod identyfikacyjny osoby (klienta);
 • raport z przeglądu technicznego (lub notatka w paszporcie technicznym);
 • uwierzytelnione kopie paszportu technicznego i dokument poświadczający prawo własności lub użytkowania działki o odpowiednim przeznaczeniu, na którym znajduje się obiekt, poświadczone w ustalony sposób.

Najlepszy plan budowy to legalność. W ten sposób będziesz w stanie uniknąć wielu problemów w przyszłości i spokojnie zarejestrować własność owoców swojej ciężkiej i długiej pracy.

We will
call you