Чи можуть мобілізувати обмежено придатних до військової служби?

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Військовий квиток – це документ, у якому зазначається придатність або непридатність людини до служби за висновками військово-лікарської комісії. Про нюанси призову обмежено придатних можете почитати у статті, що написав наш адвокат з військових питань.

Що означає обмежено придатний у військовий час?

Придатність до військової служби під час воєнного стану визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК) після проходження медичного обстеження.

Постанова ВЛК військових комісаріатів оформлюються довідкою і дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду.

На практиці численними є випадки формулювання постанови військово-лікарської комісії про придатність до військової служби з вказівкою: непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час.

Однак, визнання військовозобов’язаного за результатами медичного обстеження – обмежено придатним у воєнний стан («білий» військовий квиток) не означає, що він не може проходити військову службу чи відстрочений від мобілізації, а лише свідчить про те, що деякі види служби та роботи йому протипоказані. Тобто особливості стану здоров`я військовозобов’язаного повинні бути враховані під час призову.

Наші військові юристи мають розширені знання та досвід у справах, пов’язаних зі службою в армії. Ми надаємо правову допомогу та консультації з різних питань, що стосуються військової служби.

Обмежено придатний у воєнний час, група 1 та група 2 інвалідності. Яке співвідношення?

Варто розуміти, що «обмежено придатний у воєнний час» –  це поняття, притаманне військовому праву та визначається за рішенням ВЛК. 1 чи 2 група інвалідності не мають нічого спільного із рівнем придатності (придатний, обмежено придатний у воєнний час, непридатний). Обмежено придатний зовсім не означає, що у людини є група інвалідності і навпаки.

Консультація юриста

Непридатний до військової служби за групою 1 або групою 2 інвалідності. Чи можливо це?

Серйозні хвороби, які дають можливість оформити інвалідність (1, 2 група інвалідності) часто співпадають із хворобами, за наявності яких ВЛК приймає рішення, що особа є непридатною. Тому дійсно, нерідко виходить так, що військовозобов’язаний, у якого 1 чи 2 група інвалідності після проходження медичного огляду у військкоматі визнається як непридатний до військової служби. Проте, це не золоте правило, рівень придатності та інвалідність регулюються різними нормативно-правовими актами та визначаються різними органами. Якщо говорити про придатність, то це ВЛК, а якщо про інвалідність – МСЕК.

Мобілізація обмежено придатних у воєнний час 2023

Відповіддю на запитання: «Чи можуть призвати обмежено придатного?» буде така: «Обмежено придатний у воєнний час військовозобов’язаний громадянин підлягає призову на військову службу під час мобілізації, проте з певними обмеженнями.» Водночас громадяни, які є непридатними, втрачають статус військовозобов’язаного і не можуть бути мобілізованими.

Куди можуть призвати обмежено придатних?

Таким чином, одночасно з постановою ВЛК з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, стану здоров’я, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані особі, що проходила огляд.

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, – непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Однак без жодних проблем військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах, або можуть навіть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я. Читайте також: бронювання військовозобов’язаних в Україні.

Підстави для визнння військовослужбовця обмежено придатним до служби

Під час ухвалення рішення щодо придатності до військової служби ВЛК керується Додатком 1 до Положення № 402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби), Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб) та Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров’я).

Зрозуміло, що перелік захворювань/станів здоров’я, які дають можливість бути непридатним до військової служби у мирний час, є значно ширшим, ніж у воєнний.

Зауважте, якщо постанова ВЛК не містить чіткої вказівки, до якої служби та роботи непридатний військовослужбовець, а передбачає лише вказівку на обмежену придатність, доцільно звертатися зі скаргою до Міністерства оборони України чи до Центральної ВЛК ЗСУ, оскільки на них покладено обов’язок контролю та проведення військово-лікарської експертизи у Збройних Силах і розгляд скарг з питань військово-лікарської експертизи. Наші адвокати зможуть допомогти оформити її правильно.

Отже, ВЛК при прийнятті постанови повинна чітко вказати в ній види служби та роботи, які протипоказані конкретному військовослужбовцю, щоб було зрозуміло, в чому полягає обмежена придатність.

Чи можуть обмежено придатного відправити на передову?

Як вже зрозуміло зі змісту попередніх розділів, обмежено придатний у воєнний час підлягає мобілізації, проте з обмеженнями. Обмежено придатні переважно несуть службу в тилу і не можуть бути відправлені на передову чи нульові позиції.

Виїзд за кордон обмежено придатних до військової служби

Не менш важливим питанням є те, чи можуть обмежено придатні до військової служби виїжджати за кордон України у воєнний час.

Консультація юриста

Так, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають військово-облікові документи з ТЦК та СП із відміткою/записом «непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час» – не мають права виїжджати за межі України, оскільки такої категорії осіб, не передбачено частиною 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок