Чи можуть мобілізувати обмежено придатних до військової служби?

11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила новий Закон про мобілізацію.

Всі, хто офіційно визнаний обмежено придатним, повинні повторно пройти перевірку ВЛК впродовж 12 місяців.
Ті, хто отримав 2 або 3 групу інвалідності після 24.02.2022 року повинні повторно пройти медичний огляд.

Інформація, що надана нижче, була актуальна до зміни Закона про мобілізацію (до 11 квітня 2024 року).

11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила новий Закон про мобілізацію.

Всі, хто офіційно визнаний обмежено придатним, повинні повторно пройти перевірку ВЛК впродовж 12 місяців.
Ті, хто отримав 2 або 3 групу інвалідності після 24.02.2022 року повинні повторно пройти медичний огляд.

Інформація, що надана нижче, була актуальна до зміни Закона про мобілізацію (до 11 квітня 2024 року).

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Військовий квиток – це документ, у якому зазначається придатність або непридатність людини до служби за висновками військово-лікарської комісії. Про нюанси призову обмежено придатних можете почитати у статті, що написав наш адвокат з військових питань.

Консультація юриста

Що означає обмежено придатний у військовий час?

Придатність до військової служби під час воєнного стану визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК) після проходження медичного обстеження.

Постанова ВЛК військових комісаріатів оформлюються довідкою і дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду.

На практиці численними є випадки формулювання постанови військово-лікарської комісії про придатність до військової служби з вказівкою: непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час.

Однак, визнання військовозобов’язаного за результатами медичного обстеження – обмежено придатним у воєнний стан («білий» військовий квиток) не означає, що він не може проходити військову службу чи відстрочений від мобілізації, а лише свідчить про те, що деякі види служби та роботи йому протипоказані. Тобто особливості стану здоров`я військовозобов’язаного повинні бути враховані під час призову.

Наші військові юристи мають розширені знання та досвід у справах, пов’язаних зі службою в армії. Ми надаємо правову допомогу та консультації з різних питань, що стосуються військової служби.

Обмежено придатний у воєнний час, група 1 та група 2 інвалідності. Яке співвідношення?

Варто розуміти, що «обмежено придатний у воєнний час» –  це поняття, притаманне військовому праву та визначається за рішенням ВЛК. 1 чи 2 група інвалідності не мають нічого спільного із рівнем придатності (придатний, обмежено придатний у воєнний час, непридатний). Обмежено придатний зовсім не означає, що у людини є група інвалідності і навпаки.

Непридатний до військової служби за групою 1 або групою 2 інвалідності. Чи можливо це?

Серйозні хвороби, які дають можливість оформити інвалідність (1, 2 група інвалідності) часто співпадають із хворобами, за наявності яких ВЛК приймає рішення, що особа є непридатною. Тому дійсно, нерідко виходить так, що військовозобов’язаний, у якого 1 чи 2 група інвалідності після проходження медичного огляду у військкоматі визнається як непридатний до військової служби. Проте, це не золоте правило, рівень придатності та інвалідність регулюються різними нормативно-правовими актами та визначаються різними органами. Якщо говорити про придатність, то це ВЛК, а якщо про інвалідність – МСЕК.

Консультація юриста

Мобілізація обмежено придатних у воєнний час 2023

Відповіддю на запитання: «Чи можуть призвати обмежено придатного?» буде така: «Обмежено придатний у воєнний час військовозобов’язаний громадянин підлягає призову на військову службу під час мобілізації, проте з певними обмеженнями.» Водночас громадяни, які є непридатними, втрачають статус військовозобов’язаного і не можуть бути мобілізованими.

Куди можуть призвати обмежено придатних?

Таким чином, одночасно з постановою ВЛК з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, стану здоров’я, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані особі, що проходила огляд.

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, – непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Однак без жодних проблем військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах, або можуть навіть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я. Читайте також: бронювання військовозобов’язаних в Україні.

Підстави для визнння військовослужбовця обмежено придатним до служби

Під час ухвалення рішення щодо придатності до військової служби ВЛК керується Додатком 1 до Положення № 402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби), Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб) та Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров’я).

Зрозуміло, що перелік захворювань/станів здоров’я, які дають можливість бути непридатним до військової служби у мирний час, є значно ширшим, ніж у воєнний.

Зауважте, якщо постанова ВЛК не містить чіткої вказівки, до якої служби та роботи непридатний військовослужбовець, а передбачає лише вказівку на обмежену придатність, доцільно звертатися зі скаргою до Міністерства оборони України чи до Центральної ВЛК ЗСУ, оскільки на них покладено обов’язок контролю та проведення військово-лікарської експертизи у Збройних Силах і розгляд скарг з питань військово-лікарської експертизи. Наш адвокат зможе допомогти оформити її правильно.

Отже, ВЛК при прийнятті постанови повинна чітко вказати в ній види служби та роботи, які протипоказані конкретному військовослужбовцю, щоб було зрозуміло, в чому полягає обмежена придатність.

Чи можуть обмежено придатного відправити на передову?

Як вже зрозуміло зі змісту попередніх розділів, обмежено придатний у воєнний час підлягає мобілізації, проте з обмеженнями. Обмежено придатні переважно несуть службу в тилу і не можуть бути відправлені на передову чи нульові позиції.

Виїзд за кордон обмежено придатних до військової служби

Не менш важливим питанням є те, чи можуть обмежено придатні до військової служби виїжджати за кордон України у воєнний час.

Консультація юриста

Так, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають військово-облікові документи з ТЦК та СП із відміткою/записом «непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час» – не мають права виїжджати за межі України, оскільки такої категорії осіб, не передбачено частиною 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок