CZY MOŻNA ZMOBILIZOWAĆ OSOBY O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ?

Karta wojskowa to dokument wskazujący na zdolność lub niezdolność do służby zgodnie z wnioskami wojskowej komisji lekarskiej.

CZYM JEST OGRANICZONA PRZYDATNOŚĆ DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ?

Zdolność do służby wojskowej w stanie wojennym określa Wojskowa Komisja Lekarska (MMC) po zdaniu badania lekarskiego.

Uchwała VLK komisariatów wojskowych wydawana jest jako zaświadczenie i jest ważna przez sześć miesięcy od daty badania lekarskiego.

W praktyce zdarzają się liczne przypadki sformułowania uchwały wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do służby wojskowej ze wskazaniem: niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, ograniczona zdolność do służby w czasie wojny.

Uznanie poborowego za ograniczonego do służby wojskowej na podstawie wyników badania lekarskiego („biała” legitymacja wojskowa) nie oznacza jednak, że nie może on odbyć służby wojskowej lub jest odroczony od mobilizacji, a jedynie wskazuje, że niektóre rodzaje służby i praca jest przeciwwskazana. Oznacza to, że podczas poboru należy wziąć pod uwagę specyfikę stanu zdrowia poborowego.

GDZIE MOŻNA POWOŁAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE?

Tak więc, jednocześnie z uchwałą VLK, biorąc pod uwagę specjalność wojskową, zajmowane stanowisko, wiek, stan zdrowia, faktycznie wykonaną pracę, dostosowanie do niej, uchwała w arbitralnej formie wskazuje, jakie rodzaje służby i pracy są przeciwwskazane dla osoby, która przeszła badanie.

Osoby uznane za mające ograniczoną zdolność do służby wojskowej nie nadają się do służby w wysoce mobilnych siłach desantowych, marynarkach wojennych, piechotach morskich i siłach specjalnych.

Консультація юриста

Jednak bez problemu żołnierze uznani za ograniczonych do służby wojskowej nadają się do służby w jednostkach (jednostkach), komisariatach wojskowych, instytucjach, organizacjach, placówkach oświatowych, a nawet mogą wykonywać zadania frontowe, jeśli pozwala na to stan zdrowia.

PODSTAWY UZNANIA SERWISANTA ZA OSOBĘ O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY

Przy podejmowaniu decyzji o zdolności do służby wojskowej VLK kieruje się Załącznikiem 1 do Zarządzenia nr 402 (Wykaz chorób, stanów i niepełnosprawności fizycznej, które określają stopień zdolności do służby wojskowej), Załącznik 2 (Wyjaśnienia dotyczące stosowania artykuły Harmonogramu Chorób) oraz Załącznik 3 (Tabela dodatkowych wymagań zdrowotnych).

Wyraźnie widać, że lista chorób/stanów chorobowych, które pozwalają na nieprzydatność do służby wojskowej w czasie pokoju, jest znacznie szersza niż w czasie wojny.

Należy pamiętać, że jeżeli uchwała Służby Wywiadu Wojskowego nie zawiera jednoznacznego wskazania, do jakiej służby i pracy żołnierz jest niezdatny, a jedynie wskazuje na ograniczoną przydatność , wskazane jest złożenie skargi do Ministerstwa Obrony Narodowej. Ukrainy lub Centralnej Służby Wywiadu Wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy, którym powierzono obowiązek kontroli i przeprowadzania wojskowych badań lekarskich w Siłach Zbrojnych oraz rozpatrywania skarg w sprawach wojskowego orzecznictwa lekarskiego. Nasi prawnicy pomogą Ci go poprawnie sporządzić.

Dlatego VLK podejmując uchwałę musi wyraźnie wskazać w niej rodzaje usług i prac, które są przeciwwskazane dla konkretnego serwisanta, aby było jasne, co to jest ograniczona przydatność.

WYJAZDY ZA GRANICĘ SĄ OGRANICZONE DO OSÓB NADAJĄCYCH SIĘ DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Równie ważnym pytaniem jest, czy osoby o ograniczonej zdolności do służby wojskowej mogą podróżować za granicę w czasie wojny.

Prawo do wyjazdu z Ukrainy nie mają zatem obywatele Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat, którzy posiadają wojskowe dokumenty rejestracyjne z TCC i SP ze znakiem/rekordem   „  nie nadają się do służby wojskowej w czasie pokoju, w czasie wojny są ograniczone zdolnością do służby” , gdyż ta kategoria osób nie jest przewidziana w części 1 artykułu 23 Ustawy Ukrainy „O szkoleniu mobilizacyjnym i mobilizacji”.

We will
call you