Посвідка на тимчасове проживання на підставі культурної, наукової, освітньої діяльності, участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів

Посвідка на тимчасове проживання є документом, який дає право на проживання в Україні протягом визначеного у ній періоду. Вона видається за загальним правилом на один рік (з можливим продовженням) та дозволяє іноземцям проживати, а також вільно та без будь-яких обмежень в’їжджати в Україну протягом строку її дії.

Про загальний порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання можна прочитати у нашій статті за посиланням: https://legalaid.ua/ua/article/posvidka-na-tymchasove-prozhyvannya-inozemtsya/.

Втім, кожна підстава, яка дає право іноземцям отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, має свої особливості.

Які установи та організації мають право запрошувати іноземців?

Здійснення культурної, наукової, освітньої чи волонтерської діяльності чи не одна з найпоширеніших правових підстав для отримання посвідки на тимчасове проживання. Специфіка її полягає в тому, що не кожна організація чи установа, яка здійснює зазначену діяльність, має право запрошувати іноземців в Україну. Наприклад, правом запрошувати іноземців для здійснення волонтерської діяльності наділені лише ті організації та установи, які включені до спеціального переліку, опублікованого на сайті Мінсоцполітики.

Як потрапити у цей перелік?

Потрапити у такий перелік волонтерським організаціям можна надіславши до Мінсоцполітики офіційні листи (на бланку організації з підписом керівника) із відомостями про юридичну особу (які мають відповідати інформації про державну реєстрацію). Такі відомості повинні включати:

  • повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, відомості про керівника (прізвище, ім’я, по батькові).

*За наявності, повідомляється електронна адреса, адреса офіційного веб-сайту в мережі Інтернет; за бажанням − інші відомості.

Протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації Мінсоцполітики оприлюднює на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації   та   установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зокрема іноземців.

Як оформити посвідку на тимчасове проживання?

Якщо ж організація включена до такого переліку, одразу звертатись за оформленням посвідки на тимчасове проживання в більшості випадків не можна. Спершу необхідно отримати запрошення від приймаючої сторони та звернутись у дипломатичне представництво України за кордоном для оформлення довгострокової візи (тип D). Ця вимога не поширюється лише на громадян Азербайджану, Республіки Білорусь, Вірменії, Грузії та інших країн, для яких законодавством України не передбачається оформлення візи D.

Консультація юриста

Іноземцям, які звертатимуться за оформленням візи, окрім загального переліку документів та залежно від підстави, необхідно подати один з таких документів:

  • запрошення релігійної організації для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;
  • запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності;
  • запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

Важливо! У випадку коли приймаючою стороною є релігійна організація, законодавством передбачена вимога про погодження запрошення із державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації.

У випадку, коли приймаючою стороною є організація, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів , до запрошення додається копія свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи.

Після отримання візи іноземці можуть в’їхати в Україну та звертатись за оформленням посвідки в межах строку дії візи. Для цього необхідно підготувати передбачений законодавством пакет документів, а також отримати від приймаючої сторони один з таких документів:

  • подання відповідної релігійної організації та погодження державного органу, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації (для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації);
  • подання відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну або подання організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів  та свідоцтво про державну реєстрацію такої організації чи установи (для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України“Про волонтерську діяльність”, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики).

Загальний перелік документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання можна знайти у Постанові Кабінету Міністрів України №322 від 25.04.2018 р. Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання.

Важливо! За оформленням посвідки на тимчасове проживання можна звертатись не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку дії візи.

Строк оформлення посвідки не може перевищувати 15 робочих днів. Після отримання посвідки на тимчасове проживання іноземець протягом тридцяти календарних днів повинен зареєструвати місце проживання в Україні.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок