Публікації Тараса Бачинського

Перелік публіцистичних статей Бачинського Тараса

 1. Как «живут» юристы во Львове? // Портал Ліга: Закон
 2. Як приватизувати горище? // Львівська газета
 3. Як правильно оформити спадщину // Львівська газета
 4. Як захистити інтелектуальну власність в мережі Інтернет? // 50 (340) Юридична газета від 11 грудня 2012 року, с. 25
 5. Спростування неправдивої інформації в Інтернеті // “Юридична газета” № 14 від 02.04.13 р. – с. 26
 6. Чи має право ФОП бути одночасно директором ТОВ? // Львівська газета
 7. Крестовська Н., Бачинський Т. Кримінальна чи ювенальна юстиція? (до дискусії про запровадження в Україні ювенальної юстиції) //  Юридична газета. – 2010. – 2 листопада. – № 44.
 8. “Список заборонених слів складати не варто” – юрист  // “Газета по-українськи” від 10.09.2013 
 9. 12 років дві сім’ї чекають на відселення // “Газета по-українськи” № 1413
 10. Іноземці імітують викрадення автомобілів // “Газета по-українськи” №1303
 11. У торговців Привокзального ринку відібрали павільйони //Газета “По-українськи”
 12. Працівники ДАІ повинні поміряти глибину ями //Газета “По-українськи” № 1265
 13. Відтермінувати здачу будинку можна на 18 місяців // Газета “По-українськи” № 1331
 14. Магазину відімкнули світло без попередження // “Газета по-українськи” №1273 
 15. Варто погодитися на умови охоронців // “Газета по-українськи”
 16. Самочинне будівництво // Львівська газета
 17. Хто несе відповідальність за водопостачання наших осель?  // Львівська газета
 18. Юридичні нюанси відкриття програмного (IT) бізнесу в Україні / Legalaid
 19. Webmoney в Україні / Legalaid
 20. Юридичні аспекти встановлення літнього майданчика / Legalaid
 21. Юридичні аспекти відкриття закладу громадського харчування / Legalaid
 22. Купівля нерухомості нерезидентом / Legalaid
 23. Чи укладати договір франчайзингу (договір комерційної концесії)? / Legalaid
 24. Реєстрація права власності на нерухоме майно / Legalaid
 25. Надання в оренду нерухомості іноземцями / Legalaid
 26. Ряд інших статей на нашому сайті – https://legalaid.ua/ua/article/

Перелік наукових  публікацій Бачинського Тараса Володимировича

 1. Рабінович П., Бачинський Т. Правовий світогляд (соціально-природна інтерпретація) // П. Рабінович, Т. Бачинський // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2 (77). – с. 5-17
 2. Детермінанти формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді: спроби їх класифікації // Форум права. – 2012. – № 2. – с. 40-47
 3. Бачинський Тарас Формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді у світлі когнітивістики / Тарас Бачинський // Підприємництво, Господарство і Право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – 2012. – №8. – С. 132-135
 4. Бачинський Т.В. Стан правосвідомості учнів старших класів м. Львова за результатами вибіркового опитування // Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини» (8-9 лютого 2010 року). − Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. − с.3-5
 5. Бачинський Т.В. Філософсько-правові та загальнотеоретичні аспекти правосвідомості: деякі дискусійні інтерпретації // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 54.- К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 67-72 с.
 6. Тарас Бачинський  Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння // Юридична Україна № 8 (104), 2011. – с.16-20
 7. Бачинський Т.В. Правова культура і правосвідомість: зв’язок та співвідношення // Матеріали XVIIІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини» (26-27 січня 2012 року). − Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. − С.3-4.
 8. Бачинський Т.В. Поняття «право» та «культура»: їх співвідношення і значення як складових поняття «правова культура» // Матеріали X Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 6-8 травня 2011 року. Тези доповідей. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. − С.4-5 (336 с.)
 9. Бачинський Тарас  Світогляд шкільної молоді як детермінанта формування їх правової культури// Матеріали Інтернет-конференції “Актуальна Юриспруденція”
 10. Бачинський Т.В.  Ювенальна юстиція. Світовий досвід та шляхи запровадження в Україні Збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку», м. Луцьк, 17-18 березня 2006р.
 11. Бачинський Т.В. Ювенальна юстиція: теоретичний аспект Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції правників-початківців «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави», м. Одеса, 10-11 листопада 2006р.
 12. Taras Bachynskyy Psychological aspect of committing crimes by juveniles Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008», г. Москва, 7-11 апреля 2008
 13. Бачинський Т.В. Соціально-реабілітаційний підхід до неповнолітніх правопорушників Матеріали Міжнародної наукової конференції правників-початківців «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави», м. Одеса, 21-22 листопада 2008р.
 14. Taras Bachynskyy Doctrines and conceptual approaches to juvenile justice Тези доповідей Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Правова система, громадянське суспільство та держава», м. Львів, 24-26 квітня 2009р.
 15. Бачинський Т. Методологічні засади проектування анкети для з’ясування стану правової культури школярів  (філософсько-соціологічний аспект) // IX Міжнародна студентсько-аспірантської наукова конференція «Правова система, громадянське суспільство та держава», 14-16 травня, м. Львів, 2010. – с. 19-20.
 16. Бачинський Т. Аксіологія культури у філософсько-правовому вимірі // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні», Київ, 2010. – с. 67-68
 17. Бачинський Т. Правова культура шкільної молоді: аксіологічний підхід. // Молодіжна політика: проблеми та перспективи [збірник наукових праць] – 2010. – с. 196-197
 18. Бачинський Т. До питання про стан правової культури школярів-старшокласників та шляхи її поліпшення // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ Серія юрид. 2011. Вип. 52. С. 3–9
 19. Бачинський Т.В. Формування правової культури молоді: стан дослідження проблеми у науковій літературі // Матеріали XVІI регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини» (8-9 лютого 2010 року). − Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. − С.3-5.
 20. Бачинський Т.В. Деякі чинники, що впливають на правову культуру шкільної молоді // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011р.). – Одеса: у 3х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч.1. – с.10-13
 21. Бачинський Т.В. Загальне поняття правової культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 25-26 березня 2011р.. – Харків: у 2 томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.1. – с.9-1
 22. Бачинський Т.В. Правова культура у античній філософії // Філософські виміри сучасної соціальної реальності // Матеріали міжнародної наукової конференції. – Т.І. – Донецьк, 2011. – 221с. (с.142-144)-
 23. Бачинский Тарас Владимирович НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УКРАИНЕ И РОССИИ) // Вестник Самарской Гуманитарной Академии. Серия: Право . 2013. №1. С.173-179.

Публікації Тараса Бачинського

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок