Внесення змін до установчих документів юридичної особи

Внесення змін до установчих документів – поширена процедура, потреба у якій досить часто виникає в процесі здійснення юридичною особою господарської діяльності. Зокрема, у випадку зміни найменування, видів діяльності, складу учасників, розподілу часток у статутному капіталі та будь-яких інших відомостей, які передбачені у статуті.

Однією з найпоширеніших форм господарювання в Україні є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Зважаючи на це, пропонуємо більш детально розглянути процедуру внесення змін до установчих документів юридичної особи саме на прикладі ТОВ.

За загальним правилом, установчим документом юридичних осіб є статут. Умовно процедуру внесення змін до статуту ТОВ можна поділити на два етапи:

  1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту;
  2. Державна реєстрація змін до статуту.

Як відбувається внесення змін до статуту

Внесення змін до статуту ТОВ належить до виключної компетенції вищого органу управління товариством – Загальних зборів учасників. Відтак, питання щодо внесення змін до статуту завжди вирішується на Загальних зборах учасників ТОВ.

При цьому, при скликанні та проведенні загальних зборів слід дотримуватися процедури, передбаченої законодавством та статутом. У разі сумнівів може допомогти якісна юридична консультація для запобігання можливих подальших проблем.

Загальні збори учасників наділені правом приймати рішення, якщо на них присутні учасники (або ж їхні представники), які в сукупності володіють більшістю голосів, що пропорційно дорівнюють розміру частки кожного із учасників у статутному капіталі товариства.

Слід зауважити, що статут ТОВ може встановлювати іншу мінімальну кількість голосів (не менше, ніж 50%), яка необхідна для прийняття того чи іншого рішення. В той же час, рішення з питань щодо перерозподілу часток між учасниками, створення органів товариства, придбання товариством частки учасника, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу до статутного капіталу завжди приймаються одностайно усіма учасниками ТОВ.

Таким чином, рішення про внесення змін до статуту ТОВ приймається більшістю голосів учасників, якщо інше  не передбачено статутом, а також якщо підставою для внесення змін не є рішення, яке потребує одностайного голосування (наприклад, перерозподіл часток у статутному капіталі між учасниками ТОВ).

Консультація юриста

Відсутність на Загальних зборах деяких учасників ТОВ не буде перешкодою для вирішення питання щодо внесення змін до статуту, за умови, що кількість голосів присутніх учасників є достатньою для прийняття рішення.

Нова редакція статуту підписується учасниками, які були присутні на зборах та голосували за таке рішення. Справжність підписів засвідчується нотаріально.

Реєстрація внесення змін до статуту

Зміни до статуту ТОВ підлягають обов’язковій державній реєстрації, з моменту якої вони набирають чинності.

Для вчинення реєстраційної дії державному реєстратору потрібно подати наступні документи:

  • заява про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (Форма 3, затверджена Наказом Міністерства юстиції №3238/5 від 06.01.2016).  Заяву можна заповнити як машинодруком, так і власноручно, друкованими літерами.  Кожна сторінка заяви підписується керівником товариства або особою, яка уповноважена на вчинення дій для державної реєстрації, за довіреністю.
  • оригінал або нотаріально посвідчена копія протоколу Загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника), в якому зафіксовано прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ.
  • статут ТОВ у новій редакції ;
  • квитанція про оплату адміністративного збору за проведення реєстраційної дії (0,3 від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; якщо потрібна виписка з ЄДРПОУ вказана сума збільшується на добуток 0,1 від прожиткового мінімуму та кількості осіб, що отримають виписку).
  • довіреність, якщо документи подаються уповноваженою особою.

Зазначений перелік документів можна подавати до центру надання адміністративних послуг або ж нотаріусу. Послуги нотаріуса оплачуються окремо.

Реєстрація змін до установчих документів ТОВ відбувається протягом 24 годин з моменту отримання документів реєстратором.

 

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок