Внесення змін до установчих документів юридичної особи

Внесення змін до відомостей про юридичну особу (також – ЮО) – поширена процедура, потреба у якій досить часто виникає в процесі здійснення юридичною особою господарської діяльності. Зокрема, у випадку приведення статуту у відповідність до ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (далі – ЗУ “Про ТОВ та ТДВ) або інших змін положень статуту, зміни найменування, видів діяльності, складу учасників, розподілу часток у статутному капіталі та будь-яких інших відомостей про ЮО.

Однією з найпоширеніших форм господарювання в Україні є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Зважаючи на це, пропонуємо більш детально розглянути процедуру внесення змін до відомостей про ЮО саме на прикладі ТОВ.

Важливо зазначити, що відповідно до ст. 11 ЗУ “Про ТОВ та ТДВ”, у статуті обов’язково вказується повне та скорочене (за наявності) найменування товариства, органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, а також облік часток товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю.

Таким чином, товариство не зобов’зане вносити до статуту такі відомості, як місцезнаходження, види економічної діяльності, перелік учасників тощо. Однак, якщо ці відомості у статі наявні – при їх зміні також потрібно вносити та реєструвати зміни до статуту.

Умовно процедуру внесення змін до відомостей про ТОВ можна поділити на два етапи:

  • Прийняття рішення про зміну відомостей;
  • Державна реєстрація змін до відомостей.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ

Внесення змін до відомостей про ТОВ належить до виключної компетенції вищого органу управління товариством – Загальних зборів учасників. Відтак, питання щодо внесення змін до відомостей про ТОВ завжди вирішується на Загальних зборах учасників ТОВ.

При цьому, при скликанні та проведенні загальних зборів слід дотримуватися процедури, передбаченої законодавством та статутом. У разі сумнівів може допомогти якісна юридична консультація для запобігання можливих подальших проблем.

Загальні збори учасників наділені правом приймати рішення, якщо на них присутні учасники (або ж їхні представники), які в сукупності володіють більшістю голосів, що пропорційно дорівнюють розміру частки кожного із учасників у статутному капіталі товариства.

Консультація юриста

Слід зауважити, що статут ТОВ може встановлювати іншу мінімальну кількість голосів (не менше, ніж 50%), яка необхідна для прийняття того чи іншого рішення. В той же час, рішення з питань щодо перерозподілу часток між учасниками, створення органів товариства, придбання товариством частки учасника, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу до статутного капіталу завжди приймаються одностайно усіма учасниками ТОВ.

Таким чином, рішення про внесення змін до відомостей про ТОВ приймається більшістю голосів учасників, якщо інше  не передбачено статутом, а також якщо підставою для внесення змін не є рішення, яке потребує одностайного голосування (наприклад, перерозподіл часток у статутному капіталі між учасниками ТОВ).

Відсутність на Загальних зборах деяких учасників ТОВ не буде перешкодою для вирішення питання щодо внесення змін до статуту, за умови, що кількість голосів присутніх учасників є достатньою для прийняття рішення.

У разі внесення змін до статуту – нова редакція підписується учасниками, які були присутні на зборах та голосували за таке рішення. Справжність підписів засвідчується нотаріально.

РЕЄСТРАЦІЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Зміни до відомостей про ТОВ підлягають обов’язковій державній реєстрації, з моменту якої вони набирають чинності.

Для вчинення реєстраційної дії державному реєстратору потрібно подати наступні документи:

  • заява про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (Форма 3, затверджена Наказом Міністерства юстиції №3238/5 від 06.01.2016).  Заяву можна заповнити як машинодруком, так і власноручно, друкованими літерами.  Кожна сторінка заяви підписується керівником товариства або особою, яка уповноважена на вчинення дій для державної реєстрації, за довіреністю.
  • оригінал або нотаріально посвідчена копія протоколу Загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника), в якому зафіксовано прийняття рішення про внесення змін до відомостей про ТОВ.
  • статут ТОВ у новій редакції (у разі внесення змін до статуту);
  • квитанція про оплату адміністративного збору за проведення реєстраційної дії (0,3 від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
  • довіреність, якщо документи подаються уповноваженою особою.

Зазначений перелік документів можна подавати до центру надання адміністративних послуг або ж нотаріусу. Послуги нотаріуса оплачуються окремо.

Реєстрація змін до установчих документів ТОВ відбувається протягом 24 годин з моменту отримання документів реєстратором.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок