DUE DILIGENCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (NOWE BUDYNKI)

Wszyscy od dawna wiedzą, że nieruchomości to jeden z najbardziej stabilnych i dochodowych obszarów lokowania kapitału. Proces wyboru i zakupu nieruchomości jest zawsze bardzo ekscytujący. Zwłaszcza jeśli chodzi o zakup takiej nieruchomości w celu uzyskania stałego dochodu.

W ostatnim czasie gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na zakup nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej na etapie budowy w celu jej późniejszego wynajmu lub sprzedaży po oddaniu do użytku. Oczywiście ze względu na wysoki koszt wszelkie operacje w tej kwestii stają się niezwykle ważne.

Dlatego ważne jest, aby nie natknąć się na potencjalnych oszustów, którzy dla własnego wzbogacenia się wykorzystują ignorancję przeciętnego człowieka do własnych celów.

Procedura „due diligence” jest tutaj bardzo istotna i jest niczym innym jak audytem prawnym. To niezależna szczegółowa inspekcja placu budowy i firmy deweloperskiej.

Co obejmuje „due diligence” nowych budynków?

  1. weryfikacja dokumentów tytułowych dla działki, na której trwa budowa (m.in. obecność obciążeń – hipoteki, zastawy, aresztowania, procesy sądowe).
  2. analiza i weryfikacja informacji z rejestrów państwowych (państwowy rejestr praw majątkowych do nieruchomości; publiczna mapa katastralna Ukrainy; rejestr dokumentów zezwoleń; jednolity państwowy rejestr dłużników; jednolity rejestr orzeczeń sądowych);
  3. badanie historii działki gruntowej lub niedokończonego obiektu budowlanego, na którym obecnie aktywnie trwa budowa, w celu ustalenia, w jaki sposób i na podstawie czego nastąpiła zmiana własności lub przejście na nowych właścicieli.
  4. badanie dewelopera (czy zostały/są cofnięte pozwolenia na budowę, czy wszczęto postępowanie upadłościowe, czy terminowo wywiązuje się ze zobowiązań wobec kupujących, czy ma spory prawne z organami państwowymi lub wierzycielami).
  5. badanie dokumentacji pozwolenia na budowę (w tym zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunków technicznych);
  6. analiza i przystępna interpretacja planów nabycia nieruchomości od tego dewelopera, szczegółowa analiza prawna oraz poszukiwanie ryzyk w kontrakcie (dot. kar, odszkodowań za opóźnienie w oddaniu do eksploatacji, bezpieczna sprzedaż w drodze cesji itp.).

Taka kompleksowa ocena przyszłego przedmiotu inwestycji w nowy budynek (nieruchomość) pozwoli na uzyskanie pełnego obiektywnego obrazu określonego przedmiotu inwestycji u kupującego (inwestora). Kompleksowa i dokładna weryfikacja legalności i atrakcyjności handlowej ma ogromne znaczenie dla ochrony potencjalnego klienta przed wszelkimi pułapkami i zagrożeniami. W ten sposób istnieje możliwość rozważenia wszystkich zalet i wad współpracy z tą lub inną firmą deweloperską.

Każda budowa zaczyna się od fundamentu, więc decyzja o współpracy i zainwestowaniu swoich pieniędzy w taki czy inny biznes (nieruchomość) również musi mieć solidne podstawy. Problemem zwykłego człowieka zainteresowanego nabyciem nieruchomości jest to, że stosunki prawne w zakresie nieruchomości reguluje wiele ustaw i regulaminów, państwowe przepisy budowlane, akty lokalne, instrukcje oraz decyzje organów samorządu terytorialnego. Dość często ludzie stawiają na piękną reklamę i dogodną lokalizację, przymykając oczy na rzeczy, które są dla nich trudne i nieoczywiste.

Dzięki szczegółowej analizie przeprowadzonej przez naszych prawników zyskasz zaufanie do przyszłej umowy i będziesz w stanie zabezpieczyć swoje środki.

We will
call you