ЗМІНА ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДАБК ЩОДО МОЖЛИВОСТІ СКАСОВУВАТИ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ З 01.06.2020 РОКУ

В Україні продовжується реформування органів державного архітектурно-будівельного контролю та їхніх повноважень. Звернемо увагу на основні зміни, які стосуються можливості органів архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) скасовувати дозвільні та інші документи, необхідні для ведення будівництва.

Ці зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» набирають чинності з 1 червня 2020 року:

1. Заборона органам ДАБК скасовувати містобудівні умови та обмеження, а також видавати обов’язкові приписи про внесення змін до МУО.

Містобудівні умови та обмеження – це документ, який отримується забудовником перед початком будівництва та визначає основні вимоги до проектування.

Як було? МУО могли бути скасовані головними інспекторами будівельного нагляду. Причинами могли бути  невідповідність містобудівних умов та обмежень містобудівному законодавству, містобудівній документації на місцевому рівні, будівельним нормам.

Головний інспектор міг також винести припис про обов’язкові зміни до МУО.

Як буде? З 1 червня 2020 року скасування містобудівних умов або внесення змін можливі лише:

  • за заявою замовника.
  • за рішенням суду.

2. Неможливість органами ДАБК скасувати повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт з власної ініціативи.

Звернемо увагу саме на повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт дозволяється будувати: об’єкти, що за класом наслідків належать до СС1, об’єкти, будівництво яких ведеться на підставі будівельного паспорта.

Консультація юриста

Як було? Право на початок будівельних робіт могло бути скасовано органом архітектурно-будівельного контролю у випадку встановлення під час перевірки певних порушень. Це порушення вимог  містобудівної документації, МУО, невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів ДАБК.

Як буде?  Припинення права на виконання будівельних робіт можливе лише за рішенням суду, що набрало законної сили. Також підставами залишаються припинення за заявою замовника та ліквідація юридичною особи – замовника.

3. Зміна підстав анулювання дозволу на виконання будівельних робіт.

Після отримання дозволу на виконання будівельних робіт замовнику надається право виконувати будівельні роботи на об’єктах будівництва, що за класом наслідків належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або ж підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», право підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд.

Як було? Дозвіл на виконання будівельних робіт міг бути анульований, зокрема, у випадках:

– встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, МУО, невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта тощо.

– скасування містобудівних умов та обмежень

– систематичного перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу ДАБК.

Консультація юриста

Як буде? Орган ДАБК зможе анулювати дозвіл лише у випадку наявності судового рішення, що набрало законної сили, про скасування МУО та/або припинення права на виконання будівельних робіт.

Підставами також залишаються заява замовника та ліквідація ЮО – замовника.

4. Право скасовувати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації можливе буде лише на підставі рішення суду.

Але це не означає, що органи ДАБК з 1 червня 2020 року перестануть перевіряти будівництво.

Посадові особи органів ДАБК під час перевірки матимуть право зупиняти підготовчі та будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, будівельним нормам, МУО, затвердженому проекту, виконуються без набуття права на їх виконання. Таке зупинення можливе до усунення порушень.

У разі систематичного перешкоджання проведенню перевірки, невиконання вимог приписів органів ДАБК щодо усунення порушень, орган ДАБК звертається до суду із позовом про припинення права на виконання підготовчих чи будівельних робіт. Якщо такий позов не буде подано протягом 2 місяців з дня закінчення строку усунення порушень для забудовника, підготовчі або будівельні роботи може бути відновлено (крім того випадку, якщо відсутнє відповідне повідомлення про початок виконання або дозвіл).

Це лише ті зміни, що стосуються втрати органами ДАБК самостійно скасовувати документи, що дають право на виконання будівельних робіт.

Інші зміни, які очікуються в сфері містобудування будуть предметом інших публікацій.

Фото: Pixabay

ЗМІНА ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДАБК ЩОДО МОЖЛИВОСТІ СКАСОВУВАТИ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ З 01.06.2020 РОКУ

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок