Виїзд за кордон неповнолітніх дітей 2024

ЦЕ ІНФОРМАЦІЙНА СТАТТЯ, КОНСУЛЬТАЦІЙ З ЦЬОГО ПИТАННЯ НЕ НАДАЄМО

Після 24 лютого 2022 року можливість виїзду за кордон набула нового значення. Це насамперед стосується перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років, у зв’язку з загальною мобілізацією (Закон про мобілізацію 2023) та обов’язком захищати територіальну цілісність України. 

ЧИ МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД ЗА КОРДОН НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Найперше, що цікавить українців – це те чи можливий виїзд за кордон хлопцю 17-ти років без батьків та чи може дитина 16 років перетинати кордон без батьків?

Цивільним кодексом, зокрема статтею 313, передбачено право дитини, яка досягла 16 років, на вільний самостійний виїзд за межі країни. Тобто після досягнення відповідного віку не потрібно просити дозволу другого з батьків, щоб виїхати з дитиною за кордон.

Чи можна в 17 років виїхати за кордон на роботу?

Для перетину кордону особі 17-ти років не потрібні додаткові дозволи від батьків, адже після досягнення 16-ти років Цивільним кодексом передбачено право на вільний самостійний виїзд за межі країни.

Виїзд для зайняття трудовою діяльністю здійснюється на підставі робочої візи, яку необхідно оформити перед відʼїздом. Працевлаштування дітей за кордоном регулюється внутрішнім законодавством країни перебування, тому для вирішення цього питання необхідно ознайомитись з трудовим законодавством країни, де Ви плануєте працювати.

Виїзд дитини за кордон без батьків?

Основна проблема виникає, коли дитина не досягла 16 років і має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом.

На період воєнного стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) або документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону. Проте не все так просто як здається і кожен випадок треба детально аналізувати.  

Консультація юриста

ВИЇЗД ЗА КОРДОН ДІТЕЙ СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Для того щоб перетнути кордон дитиною сиротою, потрібно визначити її правовий статус і вже від нього відштовхуватися. 

По-перше, це діти, які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі. Вони можуть перетнути кордон у разі пред’явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи. 

По-друге, діти, які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї. Вони перетинають кордон у разі пред’явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них. 

По-третє, діти, які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу. Для них достатньо пред’явити оригінал договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них. 

По-четверте, діти, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування. Перетин кордону у разі пред’явлення оригіналу рішення/розпорядження про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

По-п’яте, діти, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду. Достатньо показати рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

По-шосте, діти, які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття. Такі діти можуть перетнути кордон у разі пред’явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя. 

Консультація юриста

По-сьоме, перетин кордону дітьми, у яких один з батьків прийомний/батько-вихователь здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон. Вам також може бути цікава інформація на тему: порядок вручення повістки до військкомату.

ВИЇЗД ЗА КОРДОН В СУПРОВОДІ ОДНОГО З БАТЬКІВ АБО ІНШИХ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ

Чи потрібен дозвіл на виїзд дитини та чи потрібен дозвіл батька на виїзд дитини за кордон читай нижче:

Виїзд з України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, можливий у таких випадках:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску якщо:

  1. другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
  2. у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується відповідною довідкою;

Для перетину кордону потрібно пред’явити такі документи або їх нотаріально засвідчені копії:

  1. свідоцтва про смерть другого з батьків;
  2. рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
  3. рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
  4. рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
  5. рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

2) виїзд за кордон дитини без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків (батька або матері):

Такий виїзд можливий у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця під час пред’явлення рішення суду або органу опіки та піклування або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб;

У випадку тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на захворювання, передбачені частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, під час пред’явлення таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав:

  1. довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, про наявність заборгованості із сплати аліментів (у разі коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці);
  2. документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (у разі коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців).

 

ЦЕ ІНФОРМАЦІЙНА СТАТТЯ, КОНСУЛЬТАЦІЙ З ЦЬОГО ПИТАННЯ НЕ НАДАЄМО

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок