Дозвіл санітарно-епідеміологічної служби в Україні (СЕС)

Якщо Ви вирішили розпочати власну справу, то у Вас швидше за все, виникне необхідність отримувати дозвіл СЕС у державній санітарно-епідеміологічній службі (СЕС), оскільки вимоги законодавства про санітарно-епідеміологічний нагляд стосуються практично всіх видів діяльності. Відповідно до законодавства України дозвільні документи повинні отримати всі підприємства, які виробляють, імпортують або реалізовують продукцію (зокрема харчову), набувають земельні ділянки, здійснюють будівництво або реконструкцію приміщень, відкривають медичні чи косметологічні заклади і т.п.

Сфера дозволів СЕС регулюється значною кількість нормативних документів. З цієї причини, виконати вимоги СЕС на підприємстві, самостійно пройти процедури експертизи та видачі дозволу СЕС, а також отримати чітку інформацію про свої права і обов’язки без юридичного супроводу фахівців дуже складно.

Процедура видачі дозволу СЕС

Відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994р. № 4004-ХІІ (статті 15, 16, 17, 25), органи державної санітарно-епідеміологічної служби уповноважені на здійснення по відношенню до підприємців наступних дозвільних процедур:

 • узгодження надання земельних ділянок під будівництво;
 • погодження розміщення виробничих об’єктів;
 • надання дозволів СЕС на здійснення окремих видів діяльності;
 • узгодження надання дозволів СЕС на здійснення окремих видів діяльності;
 • твердження (фактично – дозвіл СЕС) проектної та науково-технічної документації на будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого, соціально-культурного та іншого призначення;
 • узгодження розробки, виготовлення і використання нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, Нових технологій;
 • надання висновків (фактично – дозвіл СЕС) на реалізацію й використання продукції іноземного виробництва, у разі відсутності даних щодо її безпеки для здоров’я населення України;
 • надання висновків (фактично – дозвіл СЕС) на розробку та виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та обробки;
 • надання дозволів СЕС на виробництво, зберігання, транспортування, використання продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

 

Порядок видачі дозволу СЕС

Можна стверджувати про майже повну відсутність нормативних актів, якими б регулювалися питання видачі конкретних дозволів СЕС. Виняток становить Положення про порядок видачі установами державної санепідемслужби висновків про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовність підприємств до роботи для отримання дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Головного санітарного лікаря України від 23 квітня 2001р. № 51.

Слід вказати на наявність таких нормативних актів, що регулюють окремі питання в сфері видачі дозволів СЕС:

– Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 жовтня 2000р. № 247;

– Наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про надання висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення окремих видів господарської діяльності” від 13 серпня 2001р. № 333 – затвердив форми відповідних висновків СЕС;

Перелік робіт та послуг у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002р. № 1544 – віднесли підготовку та видачу дозволів СЕС і висновків СЕС до платних робіт і послуг.

Таким чином, нормативно врегульована лише процедура видачі органами державної санітарно-епідеміологічної служби висновків СЕС про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовність підприємств до роботи. Юридичні аспекти зазначеної процедури визначено Положенням про порядок видачі установами державної санепідемслужби висновків про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовність підприємств до роботи для отримання дозволу на початок роботи підприємства, Установи, організації, затвердженого постановою Головного санітарного лікаря України від 23 квітня 2001р. № 51. Відповідно до вказаного нормативного акта:

 • висновок СЕС є обов’язковою складовою документів, які є підставою для оформлення дозволів на початок роботи підприємств територіальними управліннями Державного нагляду з охорони праці;
 • видача висновку СЕС здійснюється на госпрозрахунковій основі;
 • для отримання висновку СЕС заявником подаються: 1) заяву; 2) свідоцтво про державну реєстрацію; 3) статут підприємства з переліком видів діяльності; 4) документів на право використання приміщень; 5) позитивного висновку на проектну документацію; 6) гігієнічних висновків на сировину, матеріали і готову продукцію, що використовується в технологічних обладнання; 7) результатів попередніх медичних оглядів працівників у відповідності з вимогами чинного санітарного законодавства;
 • висновок СЕС видається протягом 10 днів з моменту отримання заяви та необхідних документів;
 • органи державної санітарно-епідеміологічна служби вправі робити запит про додаткові матеріалах від заявника;

у разі запиту органів державної санітарно-епідеміологічної служби про надання заявником додаткових документів – термін розгляду документів встановлюється з дня надходження додатково запитаних документів.

Враховуючи вище викладене, до недоліків процедури видачі органами державної санітарно-епідеміологічної служби висновків СЕС про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, які вводяться в експлуатацію, і готовність підприємств до роботи слід віднести:

 • відсутність будь-яких нормативно встановлених тарифів на видачу висновків СЕС;
 • відсутність виключного переліку документів, які є підставою для видачі висновків СЕС;
 • можливість подовжувати строки видачі висновків СЕС, зловживаючи правом на запит про подачу додаткових додаткових документів.