Зміна засновників (учасників) та продаж корпоративних прав ТОВ у 2023 році

Способами зміни учасників в ТОВ є вступ, вихід учасника або ж купівля-продаж (чи дарування) частки (корпоративних прав).

Зазначені процедури істотно різняться, але дуже часто говорячи про вихід учасники мають на увазі продаж корпоративних прав, а говорячи про вступ – купівлю частки в статутному капіталі. Тому про все по черзі.

Вступ до товариства 

Вступ до товариства з обмеженою відповідальністю за новим законом про ТОВ відбувається шляхом прийняття рішення про залучення додаткових вкладів третіх осіб. При цьому, варто за допомогою юристів підготувати документи, що допоможуть узгодити всі можливі питання.

Тобто загальні збори учасників приймають рішення збільшити статутний капітал, визначають особу, яка вноситиме додатковий вклад, а після його внесення – приймають таку особу в учасники Товариства.

Фактично складається два протоколи загальних зборів:

  • перший – про залучення вкладу (з визначенням суми додаткового вкладу, запланованого розміру капіталу та строку внесення вкладу третьою особою);
  • другий – про затвердження результатів внесення вкладу, прийняття нового учасника та зміну співвідношення часток учасників товариства.

Зазначена процедура не є популярною з огляду на певні особливості.

Закон передбачає переважне право існуючих учасників на внесення додаткового вкладу, а треті особи можуть вносити вклад виключно після реалізації свого права існуючими учасниками (чи відмови від його реалізації). Тому процедура затягується на строк, протягом якого мають можливість реалізувати своє право інші учасники, а потім – на додатковий строк, що встановлюється для третіх осіб.

Крім того, у випадку вступу обов’язково збільшується статутний капітал. А учасники досить часто хочуть залучити нового бізнес-партнера без зміни його розміру.

Консультація юриста

Особливості процедури збільшення статутного капіталу можуть бути встановлені статутом та частково відрізнятись від законодавчої процедури, а тому в кожному випадку слід аналізувати положення статуту товариства.

Вихід учасника 

Процедура виходу різниться залежно від частки учасника, що виходить.

Учасник, що володіє часткою розміром менш як 50% у статутному капіталі, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

Учасник з часткою 50%+ має попередньо отримати згоду інших учасників товариства (всіх). В якій формі надається згода – законодавчо не встановлено, але на практиці це може бути письмовий нотаріально посвідчений документ або протокол загальних зборів, не яких присутні всі учасники, що також посвідчений нотаріально.

Недоліками процедури виходу для учасника, що має 50%+ у статутному капіталі є необхідність отримання згоди від інших учасників, яку вони можуть і не надати.

Для товариства недоліком є необхідність виплачувати учаснику, що вийшов, ринкову вартість його частки, що спричиняє зменшення статутного капіталу та активів товариства.

Купівля-продаж та дарування частки (корпоративних прав)

Купівля-продаж чи дарування частки (корпоративних прав) є по суті заміною одного учасника в товаристві іншим. При цьому зміна розміру статутного капіталу не відбувається.

Консультація юриста

Для продажу/дарування корпоративних прав слід укласти письмовий договір купівлі-продажу або дарування. Такий договір не потребує нотаріального посвідчення.

Підтвердженням передачі частки (корпоративних прав) буде акт приймання-передачі, який посвідчується нотаріусом.

Для товариства в такому випадку зміна засновників не спричиняє жодних наслідків, а тому зазначений спосіб зміни засновників є найбільш поширений.

Але тут також слід врахувати певні нюанси.

  1. По-перше, якщо інше не встановлено статутом, інші учасники мають переважне право на купівлю частки, що продається учасником третій особі. Тому у разі продажу частки третій особі, слід спочатку отримати відмову інших учасників від її купівлі і лише потім продавати частку третій особі. При цьому, знижувати ціну не можна, адже наслідком може стати переведення прав та обов’язків покупця на учасника, переважне право якого порушене, в судовому порядку. При цьому переважне право не діє у випадку дарування частки.
  2. По-друге, якщо частка продається за ціною, що перевищує її номінальну вартість, у продавця виникне зобов’язання оподаткувати інвестиційний прибуток (різницю між договірною та номінальною вартістю частки).

Якщо ж укладається договір дарування – обов’язок оподаткувати доходи виникає у обдаровуваного.

Документи та процедура

Для державної реєстрації у випадку зміни засновників подаються:

  • заява (форма 3);
  • квитанція про сплату адміністративного збору;
  • один з документів, що підтверджує зміни у складі засновників. Такими документами в зазначених вище випадках є рішення загальних зборів про визначення розмірів часток та складу засновників, заява про вступ, заява про вихід або акт приймання-передачі частки.

Реєстрація проводиться протягом 24 годин з моменту отримання реєстратором документів.

Важливо, що документи про внесення змін до реєстру у випадку виходу або продажу/дарування корпоративних прав подає не товариство, а учасник, що виходить, або продавець чи покупець (дарувальник чи обдаровуваний).

При цьому товариство може дізнатись про зміни у складі засновників вже після проведення реєстраційної дії.

Зміна засновників (учасників) та продаж корпоративних прав ТОВ у 2023 році

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок