ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ КОРПОРАТИВНОМУ БІЗНЕСУ

У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів, спрямованих на протидію коронавірусу в Україні як ніколи актуальним для підприємців стало питання про те, чи може введення карантину на загальнодержавному рівні  вважатися форс-мажорною обставиною, яка звільняє сторону від договірної відповідальності. Торгово-промислова палата України повідомляє про надходження рекордної кількості звернень з даного питання – понад 300 запитів щоденно.

Вас цікавить, як впровадження карантину впливає на виконання зобов’язання? Ми маємо відповідь.

ДОГОВІР VS ЗАКОН

Доволі поширеною є практика включення окремих положень про форс-мажорні обставини в договір. Як правило, сторони угоди самостійно визначають їх перелік та обумовлюють можливі наслідки.

17 березня 2020 року Верховною Радою було прийнято Закон України № 3219 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)”. Відтак, вносяться зміни і до Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” – до форс-мажорних обставин включається  карантин, встановлений Кабміном.

Стаття 617 Цивільного Кодексу зазначає, що в разі порушення особою зобов’язання, вона звільняється від відповідальності за таке порушення, якщо доведе, що його причиною є випадок або непереборна сила. Аналогічну норму містить і частина 2 статті 218 Господарського Кодексу.

Для окремих договорів можуть передбачатись свої особливості.

Згідно з статтею 906 ЦК, виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 1043, управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили.

Консультація юриста

Частина 2 статті 1209 ЦК зазначає, що виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару, результатів робіт (послуг).

Важливо пам’ятати, що навіть якщо договором встановлюється вичерпний перелік обставин непереборної сили і про карантин там не вказано, ця обставина все ж передбачена вищезгаданим Законом № 3219, тому сторона в будь-якому випадку має право посилатись на запровадження карантинних заходів як на підставу для її звільнення від відповідальності.

Таким чином, у випадку виникнення спірної ситуації вказівка на закон буде правомірною.

ЯК ПІДТВЕРДИТИ НАЯВНІСТЬ ФОРС-МАЖОРУ?

Торгово-промислова палата України наголошує, що форс-мажор (в нашому випадку – карантин) повинен бути у причинному зв’язку з негативними наслідками для бізнесу, а якщо це не так і Ви працюєте у звичному режимі, то про звільнення від відповідальності не можна вести мову.

Зверніть увагу: необхідно довести, що саме запровадження карантинних заходів призвело до унеможливлення виконання Вами конкретних зобов’язань за договором.

Даний факт необхідно засвідчити сертифікатом Торгово-промислової палати України (далі – ТПП). Сторона може бути звільнена від відповідальності тільки у випадку, якщо вона надасть відповідний сертифікат своєму контрагенту.

Для одержання сертифіката необхідно подати заяву  встановленої форми до відповідного регіонального відділення ТПП. Додатками до заяви будуть копія договору та відомості про те, на якому етапі виконання перебуває зобов’язання.

Так,  запровадження карантинних заходів передбачає постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211. У Львові також прийнято додаткове локальне рішення – Протокол  від 16 березня 2020 року № 7 міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міської ради, яким регулюються противірусні обмеження на місцевому рівні. Можна посилатися безпосередньо на ці акти у заяві для підтвердження факту введення карантину.

ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ НА МАЙБУТНЄ?

Перш за все, сторона, яка посилається на існування обставин непереборної сили, зобов’язана у строк, перебачений договором письмово повідомити про це іншу сторону. Якщо ж у договорі про такий строк не зазначено – зробити це потрібно якомога швидше, щоб Ваш контрагент був обізнаний із ситуацією, що склалась.

Якщо Ваш бізнес-партнер готовий домовлятись про налагодження співпраці в нових умовах, доцільним варіантом вирішення проблеми буде укладення додаткової угоди до договору. Наприклад, сюди можна включити відтермінування виконання зобов’язань за договором або зниження ціни договору в період карантину. Як наслідок – відсутність порушення виконання договірних зобов’язань.

У випадку, коли інша сторона відмовляється іти на контакт або ж провадити діяльність в період карантину видається проблемою, доцільно ініціювати зверненя до ТПП для отримання Сертифіката. Причому, перед зверненням до ТПП рекомендується документально оформити зупинення своєї підприємницької діяльності (наприклад, видати відповідний наказ) для доведення неможливості  подальшого продовження роботи.

Нагадуємо, відповідно до Регламенту Торгово промислової палати, у будь-якому випадку НЕ НАЛЕЖАТЬ до обставин непереборної сили:

  • економічна криза;
  • дефолт;
  • підвищення курсу валют;
  • недодержання/неналежне виконання обов’язків контрагентом боржника;
  • відсутність на ринку необхідних товарів;
  • нестача грошових коштів у боржника і т.д.

Якщо Вам потрібно отримати сертифікат і застосувати форс-мажорні обставини для відтермінування виконання договірних зобов’язань чи уникнення штрафних санкцій, звертайтеся до нас. Наша команда надасть якісний юридичний супровід з отримання усіх підтверджуючих документів, а також грамотно та логічно обґрунтує причинно-наслідковий зв’язок між форс-мажором та неможливістю виконання договору.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок