ЯК В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ВСТАНОВИТИ ФАКТ НАРОДЖЕННЯ ОСОБИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ?

Усе частіше зустрічаються випадки, коли іноземці мають підстави для імміграції або набуття українського громадянства, однак у них відсутні документи, які підтверджують факт народження їхніх родичів на території України. Отримання таких документів можливе в судовому та позасудовому порядку.

ПОЗАСУДОВИЙ ПОРЯДОК

Необхідність досудового пошуку інформації можна пояснити тим, що суд не зможе встановити факт народження особи, якщо не буде підтверджено те, що в органах РАЦСу чи в архіві інформація про особу відсутня, а заявник вжив усіх можливих заходів для позасудового встановлення факту. Разом з тим, у заявника повинні бути інші докази того, що така особа справді була народжена в Україні, однак через певні обставини втратила підтверджуючі це документи.

У такому випадку слід звернутися із заявою до територіальних підрозділів Державного архіву та РАЦСу. Якщо бути точним, то до того, який територіально відповідає місцю народження родичів заявника. Для того щоб легше було ідентифікувати особу, в запиті слід вказати всі дані про неї, якими володіє заявник.

Пошук документів в архівах часто не дає результатів. Це можна пояснити тим, що в часи Першої Світової війни та Другої Світової війни величезна кількість документів була втрачена та знищена. У такому разі, архів надсилає відповідь про відсутність у них такої інформації. Використавши всі можливі способи досудового встановлення факту народження особи на території України, заявник може звертатись із заявою до суду.

СУДОВИЙ ПОРЯДОК

Зазвичай на етапі отримання відповіді з державних архівів про відсутність метричних записів закінчується спроба відновлення втраченого зв’язку особи з державою. У таких випадках є ще один передбачений законом спосіб встановити факт народження особи – звернення до суду в порядку окремого провадження із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення.

На практиці зустрічається безліч випадків, коли особи звертались до суду для того, щоб встановити де народилися їхні дід чи баба, встановити приналежність до певної національності через наявність родинних зв’язків тощо. У більшості таких справ результат був позитивним для заявника. Виходячи з того, що така практика досить поширена, ми розповімо про те в який суд звертатись із заявою та які документи додавати на підтвердження викладених в ній фактів.

Варто почати з того, що таке окреме провадження. Відповідно до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України – це вид непозовного цивільного судочинства. В порядку окремого провадження розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Іншими словами, це спосіб встановлення певних фактів в судовому порядку з мінімальними затратами часу.

Важливим є те, в який суд звертатись, як правильно підготувати заяву та що в ній зазначати.

Отже, спочатку заявнику необхідно визначити підсудність. Є декілька моментів на які слід звернути увагу.

Заявник громадянин України

 1. Якщо місце проживання заявника знаходиться на території України, то слід подавати заяву до суду за місцем його проживання.
 2. Якщо заявник проживає за межами України, то необхідно звернутись з клопотанням до Верховного суду для визначення підсудності.

Заявник іноземець

 1. Підсудність визначається на момент відкриття провадження у справі ( відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право») . Тобто іноземець може звернутись в будь-який суд на території України.
 2. Це питання чітко не врегульоване законодавством і може створювати певні затримки під час відкриття провадження.

Виходячи з положень Цивільного процесуального кодексу, а саме із 318 статті, є чотири моменти, які варто враховувати при написанні заяви, а саме:

 1. Вказати факт, який необхідно встановити та обґрунтувати мету такого встановлення.
 2. Зазначити чому неможливо одержати або відновити документи, які посвідчують цей факт.
 3. Надати докази, що підтверджують його.
 4. Додати до заяви довідку про неможливість відновлення втрачених документів.

Пропонуємо розглянути варіант написання заяви на прикладі звернення до суду для встановлення факту народження особи на території України.

Перш за все, необхідно структурувати заяву та вказати у ній такі факти:

 1. Які родинні зв’язки між заявником та особою щодо якої потрібно встановити юридичний факт. Важливо все підтверджувати документами (свідоцтвами про народження, про шлюб, витягами з державних реєстрів тощо).
 2. Чому документи були втрачені і яких заходів вживав заявник для їх відновлення чи пошуку. Разом з тим, варто додати підтвердження того, що всі вжиті раніше заходи є недостатніми для встановлення юридичного факту і єдиним можливим способом підтвердження факту народження особи на території України є рішення суду.
 3. Як заявник дізнався про українське походження своїх родичів за відсутності підтверджуючих це документів? На підтвердження своїх слів варто додати докази, оскільки суд приймає рішення про встановлення факту і повинні бути для цього підстави.
 4. Для чого заявнику необхідно встановити такий факт?

Слід також звернути увагу на те, що сучасна територія України не ідентична тій, яка була навіть 50 років тому. Так, в документах родичів заявника може бути зазначено, що вони народились на території Росії, Румунії, Молдови тощо. Це ніяким чином не буде перешкодою для встановлення факту їхнього народження на території України. Важливо лише те, що місцем народження особи є сучасна територія України. Вдалим прикладом є місто Хмельницький. Раніше воно мало назву Проскурів та фігурувало в документах як територія Росії. Однак, зараз це територія України. Доказувати такі факти не потрібно, а при бажанні навіть неможливо, оскільки законодавством не передбачена «історична» чи «історично-правова» експертиза. За необхідності можна лише звернутись до історика або до компетентних осіб за науковим висновком.

Останнє, на чому хотілось би наголосити – це строки. Мова йде безпосередньо про ті справи, де заявником є іноземець. У зв’язку з існуючою на практиці проблемою визначення підсудності, неможливо точно передбачити скільки в такому разі триватиме процес встановлення факту народження особи на території України.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок